Hledejte

Mučedníci z Quiché, Guatemala Mučedníci z Quiché, Guatemala 

Beatifikace mučedníků z Quiché

Deset mučedníků zabitých z nenávisti k víře bylo dnes zapsáno mezi blahoslavné v guatemalské diecézi Quiché. Pro náš národ jsou vzorem víry a odvahy, říká pro Vatikánský rozhlas tamní biskup Rosolino Bianchetti.

Položili život pro víru během občanské války, která devastovala Guatemalu v letech 1980 – 1991. Přestože se jim říká “mučedníci z Quiché”, jde o různorodou skupinu, zahrnující tři španělské kněze misijní kongregace Nejsvětějšího srdce Ježíšova, otcové José maría Gran, Faustino Villanueva a Juan Alonso, dále sedm laických katechetů: Rosalío Benito, Reyes Us, Domingo del Barrio Nicolás Castro, Tomás Ramírez a Miguel Tiú – a dvanáctiletý chlapec Juan Barrera Méndez. Beatifikační liturgii v katedrále Santa Cruz v Quiché předsedal z pověření Svatého otce guatemalský kardinál Álvaro Leonel Ramazzini.

Diecéze Quiché se rozkládá na guatemalské náhorní planině při hranici s Mexikem. Jejím pastýřem je biskup italského původu Rosolino Bianchetti Boffelli.  “Naši mučedníci byli misionáři. Chodili od domu k domu, udržovali víru lidí živou, modlili se s nimi, evangelizovali. Byli to muži velké víry a velké důvěry v Boha, pracující zároveň s nesmírným nasazením za obnovu naší země,” říká.

“Byli to odvážní muži, kteří se nezastavili před žádnou výhružkou, přijali kříž. Byli pronásledování, mučeni a zavražděmi těmi, kdo považovali učení evangelia za ohrožení pro své mocenské zájmy. Byli to muži velkého formátu. S Božím slovem a růžencem v ruce navštěvovali společenství věřících, pomáhali potřebným, zatímco laici po skončení práce chodili navštěvovat nemocné a hlásat Radostnou zvěst. Sloužili církvi a pomáhali rolníkům k získání půdy, která jim byla nespravedlivě vzata.”

Pro biskupa Bianchettiho jsou noví mučedníci příkladem “činně kontemplativního” života. V nadšení pro Boží království, ve víře zděděné po předcích a uchovávané v srdci, spojovali hlubokou důvěru v Boha se službou bratřím a sestrám. Pro dnešní Guatemalce jsou “pochodní víry,” dodává a zastavuje se u nejmladšího z mučedníků známého jako “Juanito”.

“Naší vzácnou perlou je Juanito, který přinášel víru mezi své vrstevníky. Podle svědectví, která jsme shromáždili, žhnul v jeho srdci plamen nadšení pro následování Ježíše. Chtěl dokonce postavit kostel blízko svého domu, aby se bohoslužeb mohl účastnit i jeho otec, který se zpočátku zdráhal. Při jedné razii byl Juanito chycen a mučen. Nakonec ho pověsili na strom a zastřelili. Dnes jeho příklad září, jeho svědectví v mladých lidech působí, nazývají ho guatemalským Carlem Acutisem.”

Dnešní blahořečení je ale také pobídkou ke smíření, dodává biskup Bianchetti. “Nikdo se nemstil za to, že mu zavraždili příbuzného, otce nebo přítele, že mu zapálili dům. Je tu však stále mnoho utrpení a otevřených ran. Musíme pokračovat po cestě jejich uzdravení, s očima a srdcem upřenýma na Ježíše Ukřižováného a Zmrtvýchvstalého. V tom spočívá náš úkol,” říká guatemalský biskup.

(job)

23. dubna 2021, 16:51