Hledejte

 Logo CCEE k padesátému výročí založení Logo CCEE k padesátému výročí založení 

Rada evropských biskupských konferencí slaví půl století

Na dnešek připadá padesáté výročí od vzniku Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), která byla založena 25. března 1971 z podnětu papeže Pavla VI. Předsednictví této organizace, v současnosti vedené italským kardinálem Bagnascem, zaslalo všem členským episkopátům blahopřejné poselství.

„Podpora setkávání a vzájemného poznávání, výměna zkušeností, nové hlásání Krista, pastorace a její budoucnost – to byly klíčové body, na něž se bylo třeba zaměřit vzhledem k šíření nových způsobů myšlení a konání“, připomíná se v listě, který dodává: „V tomto smyslu znamenalo ustavení Rady evropských biskupských konferencí pozornost církve vůči měnícímu se světu“. Své dnešní poslání spatřuje Rada v „diskrétní, avšak účinné přítomnosti“ ve stále méně křesťanské Evropě, v níž je „církev o to více povolána hlásat Krista, naši naději“. K tomu, aby tak učinila, je nezbytné „položit důraz na dialog mezi všemi náboženstvími“, vyzdvihuje poselství, aby se tak „utvářel bratrský svět“.

Do Rady evropských biskupských konferencí náleží třiatřicet národních episkopátů, k nimž se připojili arcibiskupové Lucemburku a Monackého knížectví, maronitský arcibiskup Kypru a biskupové z moldavského Kišiněva, eparchie v Mukačevě a apoštolské administratury Estonska. Takto Rada zastupuje katolickou církev z pětačtyřiceti zemí evropského světadílu. V jejím vedení se dosud vystřídalo sedm předsedů, mezi nimiž připomeňme kard. Miloslava Vlka (1993-2001), za jehož mandátu byly obnoveny stanovy, které určují, že členy Rady se stávají předsedové evropských biskupských konferencí.

(jag)

25. března 2021, 16:10