Hledejte

Biskup asyrské apoštolské církve Ilias Ishaq, řecký pravoslavný biskup Ghattas Hazim a otec Mina Al Ureshalimi z koptské pravoslavné církve přicházejí do Domu Abrahámova ve městě Ur Biskup asyrské apoštolské církve Ilias Ishaq, řecký pravoslavný biskup Ghattas Hazim a otec Mina Al Ureshalimi z koptské pravoslavné církve přicházejí do Domu Abrahámova ve městě Ur 

Pravoslavný biskup Hazim: Díky papežovi se znovu cítíme doma v Iráku

Papežova pouť do Iráku není historickou událostí pouze pro místní křesťany, je přelomovým okamžikem pro všechny obyvatele Iráku, říká pravoslavný metropolita Bagdádu. Iráčané vidí ve Františkovi přímluvce míru a harmonie překonávající rozdíly.

Pro křesťany však jeho návštěva znamená ještě daleko víc, dodává biskup Ghattas Hazim, díky papeži se znovu cítíme jako plnoprávní obyvatelé země. “Slova Svatého otce jsou pro nás velkou útěchou. To, co právě teď potřebujeme je naděje na budoucnost,” říká pro Vatikánský rozhlas biskup Hazim:

“Jako křesťané jsme v tuto chvíli v Iráku slabí. Papežova pouť nám dodává sílu, dovoluje pocítit, že nejsme sami. Mám dojem, že do této chvíle jsme nemysleli na budoucnost v této zemi, neměli jsme v sobě naději, že se nám podaří pozvednout po tolika prohrách (…) Papežova slova se hluboko dotýkají srdcí všech Iráčanů. Jsem přesvědčen, že jeho poselství o pokoji, o tom, jak špatná je válka, zabíjení a jakékoli násilí, dolehnou hluboko do lidských srdcí. V procesu obnovy našeho národa je mimořádně důležitý mezináboženský dialog, jehož velkým přímluvcem je papež, jak to bylo dokonale vidět během této návštěvy. Všechna náboženství zastoupená v Iráku jsou otevřena pro setkání s Františkem. Ukazuje nám, že každý člověk si zaslouží úctu a že máme začínat od svých sousedů. Všichni společně přece obýváme Irák. Máme tady společně žít - nikoli se nenávidět a brojit proti sobě.”

(job)

9. března 2021, 13:47