Hledejte

Květná neděle v Jeruzalémě Květná neděle v Jeruzalémě 

Květná neděle v Jeruzalémě

V Jeruzalémě církev slaví Svatý týden za uvolněných opatření

Beatrice Guarrera

Jeruzalém. Otevřená brána Chrámu Božího hrobu přivítala věřící pro slavení Květné neděle. V Jeruzalémě se tak otevřel Svatý týden zcela jiným způsobem v porovnání s minulým rokem, kdy se Izrael nacházel ve stavu nouze a liturgie se konaly za zavřenými dveřmi. Latinský patriarcha Pierbattista Pizzabalta tak předsedal bohoslužbě Květné neděle k radosti všech věřících. Svatá země je stále ještě uzavřená pro poutníky i turisty. Rozsáhlé očkování však má za následek postupné uvolňování opatření a rozbíhání normálních aktivit. Velikonoční svátky ve svaté zemi tedy budou přístupné jak pro místní věřící tak pro řeholní komunity, které v Izraeli žijí.

Včera se tedy patriarcha modlil u kaple, která obsahuje zbytky pohřební komory Ježíše, následujícími slovy: “Dnes jsme se sešli na místě, kde Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Tato slavnost je svátek Boží Paschy, kdy Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, svého města, aby uskutečnil mystérium svých pašií, smrti a vzkříšení.” Letos se tak mohl uskutečnit i průvod s palmovými ratolestmi uvnitř Chrámu Božího hrobu, čili Chrámu vzkříšení, i když ještě ne v obvyklém počtu věřících. Jeruzalémskou tradicí na tomto místě je trojí obcházení kaple Ježíšova hrobu a jako ratolesti slouží listy palem a olivové větvičky, podobně jako se to dělo včera v Římě.

Kromě této liturgie je každým rokem v Jeruzalémě očekáváno velké procesí na Olivovou horu, která se nachází několik set metrů na východ od jeruzalémského Starého města. Toto procesí se před rokem v Jeruzalémě nemohlo konat vůbec. Díky zlepšení pandemické situace po intenzivním očkování v Izraeli se letos toto shromáždění mohlo konat, pouze počet účastníků byl omezen. Patriarcha Pizzaballa řekl, že “je důležité, že se toto tradiční procesí mohlo konat, a mohli jsme tím dát znamení začínající normality, a především důvěry v to, že bude moci opět začít normální život.” A dodal: “Letošní svatý týden bude více poklidný ve srovnání s minulým rokem, i když se ještě budeme pohybovat v menší číslech. Nezapomínejme však na to, že část diecéze ještě žije kvůli koronaviru dramatickou situaci, stejně tak v Palestině a v Jordánsku, ale radujme se, že v Jeruzalémě již můžeme slavit skoro normálně.”

 

Překlad Petr Vacík

29. března 2021, 15:00