Hledejte

In memoriam P. Jálics Ferenc SJ (1927-2021) In memoriam P. Jálics Ferenc SJ (1927-2021) 

Zemřel jezuita Franz Jalics

Zemřel Franz Jalics, maďarský jezuita známý svými kontemplativními exerciciemi a kdysi v Argentině také učitel budoucího papeže Františka.

Maďarská provincie jezuitského řádu potvrdila, že otec Jalics zemřel v sobotu v Budapešti ve věku 93 let. Žil turbulentní a duchovně zajímavý život. Byl autorem mnoha knih o křesťanské spiritualitě  a stal se zakladatelem velmi rozšířené školy znovuobjevené kontemplativní modlitby. Narodil se v Budapešti v roce 1927. Na konci druhé světové války byl ve vojenské škole a zažil ničivé projevy tohoto konfliktu přímo v Německu. Poslední měsíce války pomáhal s péčí o zraněné při náletech na Norimberk. Po válce se vrátil do Maďarska a vstoupil do jezuitského řádu. Již od počátku to však neměl snadné. Kvůli pronásledování křesťanů v Maďarsku komunistickou diktaturou byl nucen opustit v roce 1948 svou zemi. Studoval potom v Německu a v Belgii. V roce 1959 odjel do Chile a další rok do Argentiny, kde ještě pokračoval ve studiu a kde byl v roce 1959 vysvěcen na kněze. Stal se tam profesorem teologie a duchovním průvodcem mnoha seminaristů a jezuitů. V této době již začal dávat exercicie. Během své osobní krize v té domě začal sám praktikovat metodu modlitby známou jako modlitba Ježíšova. V nedávném rozhovoru otec Jalics potvrdil, že Jorge Mario Bergolio, současný papež František, byl nějakou dobu i jeho studentem. Jalics zůstal v Argentině skoro 20 let.

Jalics však nebyl znám jen pro své pozdější působení v roli vyhledávaného duchovního učitele. V Argentině se velmi angažoval pro chudé a po propuknutí občanské války byl za nejasných okolností armádou unesen a několik měsíců vězněn. V kasárnách, kde byl vězněn, zemřelo 30 000 lidí. Byl dokonce úředně prohlášen za mrtvého a byla za něj sloužena zádušní mše. Jen jako zázrakem ale nebyl zabit a poté, co ho věznitelé ponechali ležet na poli, se mu podařilo opustit Argentinu a odjet do Spojených států amerických. Část této kapitoly jeho života se objevila také v nedávném filmu Dva papežové. Tyto dramatické události zůstávají dodnes ne zcela objasněné. Pater Bergoglio byl v době vojenské diktatury provinciálem jezuitů v Argentině a některé interpretace mu přisuzovaly negativní roli v případu uvěznění Jalicse. Kvůli tomu se po Bergogliově zvolení papežem oba ve Vatikánu sešli k osobnímu rozhovoru, obsah tohoto rozhovoru však nebyl Vatikánem nikdy zveřejněn. Jalics pak veřejně prohlásil, že Bergoglio jeho únos v roce 1976 nezapříčinil.

Franz Jalics žil od roku 1978 v Německu a založil tam exerciční dům v bavorském Griesu nedaleko českých hranic. Po 40 let byl pak vyhledávaným duchovním učitelem hlavně v západní Evropě a patří mezi ty, kteří významně přispěli k obnovení tradice hesychastické modlitby na Západě. Jeho exercičním domem prošly zástupy lidí hledajících hlubší způsob modlitby, včetně velkého množství řeholníků. V češtině je dostupná nejen jeho drobná publikace o kontemplativní modlitbě, ale také jeho mnohasetstránková kniha kontemplativních duchovních cvičení. I rostoucí počet českých křesťanů praktikuje dnes kontemplativní modlitbu právě díky tomuto maďarskému jezuitovi.

(vac)

17. února 2021, 14:20