Hledejte

Manifestace proti eutanazii v Lisabonu Manifestace proti eutanazii v Lisabonu 

Portugalská církev: Rozporuplné legalizovat eutanazii v pandemickém kontextu

Portugalský parlament v závěru minulého týdne schválil návrh zákona, který rozhodl o beztrestnosti asistované smrti – tedy asistované sebevraždy a eutanazie. Hlasovalo pro něj 136 poslanců, 78 se postavilo proti a 4 se zdrželi hlasování. Portugalská biskupská konference vyjádřila „smutek a pohoršení“ nad tím, že legalizace eutanazie přichází během pandemie, kdy „všichni usilují o záchranu co nejvíce životů za cenu ekonomických obětí a omezování osobní svobody“.

„Je rozporuplné legalizovat smrt v takovémto kontextu a odmítat lekci, kterou nám pandemie udělila“, píší portugalští biskupové v tiskovém prohlášení. „Návrh zákona uráží princip nedotknutelnosti lidského života, ukotvený v portugalské ústavě“, zdůrazňují a vyzývají k ústavní revizi zákona. „Není přijatelné, aby se eutanazie nabízela jako odpověď na nemoc a utrpení, protože to by znamenalo, že se zříkáme naší povinnosti ulevovat v utrpení, a navíc tlumočíme pomýlenou představu, že život poznamenaný bolestí se stává přítěží pro pacienta, jeho okolí, zdravotnictví i celou společnost a nezasluhuje ochranu“. Biskupové dále poukazují na „bezprecedentní kulturní involuci, vyznačující se absolutizací autonomie a sebeurčením člověka“, proti níž je nutné „energicky zasáhnout“.

Katolická církev v Portugalsku se aktivně účastnila debaty předcházející schválení zákona o eutanazii a nyní vyzývá prezidenta Marcela Rebela de Sousu, aby jej vetoval. Různé katolické instituce a organizace ve společném stanovisku upozorňují, že „v tak temném okamžiku portugalských dějin, kdy denně umírá více než dvě stě lidí v důsledku nákazy Covidem-19, by legalizace eutanazie byla projevem neúcty vůči všem těmto obětem“. Pandemie totiž v Portugalsku kulminuje – zatímco v loňském roce si vyžádala necelých sedm tisíc obětí (6972), za pouhý první měsíc tohoto roku zemřelo více než 5600 lidí.

Za „stagnaci civilizace“ označil nový zákon o eutanazii rovněž mezináboženský výbor (GTIR) v Portugalsku, v němž jsou zastoupena různá křesťanská vyznání, buddhisté, hinduisté, muslimové a Židé. Prezident Portugalské republiky může zákon schválit, vetovat anebo předat Ústavnímu soudu, což je možnost, kterou by přivítala hnutí pro život. Aktivisté pro-life spolu s náboženskými představiteli a stovkami tisíc portugalských občanů žádali o vyhlášení referenda o legalizaci eutanazie, avšak jejich žádost v říjnu loňského roku parlament zamítl. V případě, že prezident bude souhlasit s asistovanou smrtí (pro portugalské občany starší 18 let, kteří se ocitli v „situaci krajního utrpení“, anebo je sužuje „nevyléčitelná nemoc), stane se Portugalsko čtvrtou evropskou zemí (po Belgii, Lucembursku a Nizozemsku), kde nebude eutanazie trestná.

(jag)

5. února 2021, 13:32