Hledejte

Uvedení dublinského arcibiskupa Dermonta Farrella do úřadu Uvedení dublinského arcibiskupa Dermonta Farrella do úřadu 

Nový dublinský arcibiskup: Potřebujeme dobrou liturgii, formuje

Církev v Irsku čeká misijní transformace - ohlašuje nový dublinský arcibiskup Dermot Farrell. Jeho vlast prožívá těžké chvíle kvůli pandemii. Církev by chtěla být v těchto dnech nablízku trpícím a umírajícím, ale často nemůže. Domácí návštěvy jsou zakázané a nesmí se ani sloužit bohoslužby s účastní věřících.

V rozhovoru o prioritách své pastýřské služby pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Farrell poukázal zejména na evangelizaci a obnovu farností, aby byly místem živé víry.

“Důležité je, aby lidé, kteří přijdou do kostela, mohli prožít dobrou liturgii. Liturgie má totiž formační sílu. Utváří člověka. Dobrá liturgie může někdy udělat daleko více než dobré rozhovory. V liturgii jsou totiž angažované různé smysly. Posloucháme Boží slovo, dobrou liturgickou hudbu, hledíme na pečlivě připravený liturgický oděv. Dobrá liturgie k lidem promlouvá. Mám s tím zkušenost ze své práce ve farnosti. Vidíme to například v situaci, kdy se lidé vracejí do kostela po nějaké tragické události, jako je smrt mladého člověka, zármutek nad odchodem blízkého. Liturgie má v sobě sílu, která lidi nese v těžkých okamžicích truchlení a smutku. Potřebujeme ale samozřejmě také nová povolání, potřebujeme kněze.”

(job)

6. února 2021, 11:26