Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Mistr od sv. Bartoloměje - první exerciční impuls

Úryvky z knihy doporučené papežem účastníkům kuriálních exercicií

Jak jsme vás již informovali, letošní duchovní cvičení na začátku postní doby probíhají v římské kurii trochu jiným způsobem. Kvůli hygienickým opatřením během pandemie Covidu 19 se nekonají společná setkání účastníků, nýbrž každý koná exercicie sám. Papež František proto několik dní před začátkem kuriálních exercicií rozeslal všem účastníkům knihu, kterou nedávno vydalo italské nakladatelství San Paolo pod názvem “Měj na srdci Pána” jako materiál k jejich meditaci. Rádi bychom vám tedy nabídli několik úseků z této poměrně obsáhlé knihy a umožnili vám tak připojit se k rozjímáním, která v těchto dnech koná papež, mnoho kardinálů a další spolupracovníci ve Vatikánu.

Samotná kniha a příběh jejího vzniku stojí za samostatný úvod. Římský pomocný biskup, jezuita Daniele Libanori, který je prakticky biskupem vnitřní části města Řím, dostal před více než 20 lety fascikl stránek psaných na stroji jeho přítelem. V doprovodném dopise, který mu jeho přítel poslal, je popsáno, odkud tyto texty pocházejí. Spíše objemnější balík svázaných rukopisů psaných latinsky úhledným písmem jakéhosi písaře v 17. století se ukázal být sbírkou velmi kvalitních ponaučení neznámého duchovního učitele. Díky malé poznámce na okraji jednoho z listů, která poukazuje na klášter svatého Bartoloměje se prozatím ustálilo označení autora těchto textů jako Mistra od svatého Bartoloměje. Jde zřejmě o sbírku dopisů, které k jednotlivým tématům duchovního života dostal jeden z nich a později je začal přepisovat pro někoho dalšího. Tyto přepisy byly koncem minulého století náhodou zakoupeny v obyčejném pojízdném antikvariátu přítelem biskupa Libanoriho. A tento člověk, který pro nás zatím zůstává bezejmenný, poctivě přeložil všechny tyto texty do italštiny. Byla to další náhoda, která způsobila, že se k nám nyní dostávají. Jeden z mladých badatelů, který byl na návštěvě u biskupa Labanoriho, viděl totiž na jeho stole onen strojopis. Přečetl si první dvě strany a text ho zaujal natolik, že požádal, zda si může ho může celý vypůjčit. Byl pak četbou tak nadšen, že nakonec inicioval vydání celého překladu v knižní podobě. Tyto texty, existující zatím pouze v italštině, se pak nedávno dostaly do rukou papeže Františka. Není divu, že papeže tak zaujaly a že je doporučuje pro duchovní cvičení. Jejich jednoduchost, přímost a hloubka jsou velmi blízké papežově spiritualitě. Doufejme, že jednou budou moci být také v češtině.

Dnes vám nabídneme jeden z klíčových textů, který obsahuje vlastně  jen jediný praktický pokyn, který se snaží zkušený mnich nabídnout a vysvětlit svému žákovi.  Tento pokyn dal vlastně jméno celé knize. Název “Měj na srdci Pána”, který by se dal také přeložit jako “Měj stále na mysli Boha”, totiž znamená, že se naše mysl a srdce neustále vědomě vztahují k Bohu.

Poslechněte si tedy nyní přímo mistra od svatého Bartoloměje:

Můj drahý synu v Pánu, říkal jsem si, že ti napíšu některé body, které by mohly pomoci tvému duchovnímu pokroku tak, jako pomohly mně. Jsou to věci, které už jsi vlastně při mnoha příležitostech slyšel a neuslyšíš tedy nyní nic nového. Už jsi měl možnost zakusit tu radost, která pramení ze zkušenosti spojení s Bohem. Také už jsi pochopil, že je jde o něco, co je jednoduché, nicméně to není snadné. Jde tu o to, nakolik je to možné, neotvírat dveře tomu, co vede k roztržitosti. Chovat se opačně by bylo jako budit spícího lva. Když se lev probudí, bude velmi obtížné klást mu odpor.  Bude naopak zapotřebí kultivovat v sobě Ježíšův postoj. Jakkoli se totiž snažíme, naše tendence nebo vnější okolnosti nás nakonec zavedou do úzkých. Pro takovou situaci bude dobré mít na pomoc sílu, kterou uchováváme v našem srdci, totiž postoj lásky. Láska je život, který Bůh sám do nás vložil a ze kterého můžeme čerpat sílu v takové situaci zkoušky. Naše vlastní síla závisí na našem charakteru, který často není dost zralý. Láska je ovšem Boží silou v nás. A podobně jako si nějaký nepřítel nedovolí zaútočit na příbytek slabého člověka, dokud je u něj na návštěvě jeho silný přítel, protože by pak měl co dočinění s tím silným, i když jinak by pro něj bylo snadné zaútočit na slabého, tak také když křesťan uchovává ve svém srdci lásku, která je Bůh sám, nemusí se bát svých nepřátel, protože má u sebe někoho, kdo ho chrání před jakýmkoliv útokem.

Jedná se o vnitřního mistra, který skrze vnitřní inspiraci vede naše cesty směrem k dokonalosti. Duch svatý na nás totiž nebyl vylit o nic méně než na Marii a apoštoly. A ačkoli tento Duch je síla, které nelze odolat, obvykle vyžaduje otevřené srdce, které je připravené a pozorné ke každému závanu Ducha. Jeho inspirace jsou ve skutečnosti jako tichý vánek. Nevnucují se, nýbrž lehce naznačují. Tak jako by to dělala pozorná matka třeba svým pohledem, zmínkou nebo pošeptáním. Nauč se tedy naslouchat tomuto Duchu, a on tě povede vzhůru.

Tolik první impuls od znovuobjeveného Mistra od svatého Bartoloměje. Ještě tento týden vám nabídneme další.

(vac)

23. února 2021, 14:17