Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Třídenní půst za papežskou návštěvu v Iráku a konec pandemie

Pod názvem “Zmrtvýchvstání Ninive” vyhlásil chaldejský patriarcha kardinál Sako třídenní půst za ukončení pandemie a umožnění apoštolské cesty papeže Františka do Iráku. Navazuje na pokání obyvatel starověkého Ninive, kteří uposlechli proroka Jonáše, a také na historickou událost z 8. století, kdy třídenní půst osvobodil Mezopotámii od morové epidemie.

Třídenní půst spočívá ve zdržení se pokrmů dopoledne nebo do včera a v každodenní účasti na bohoslužbách a eucharistii. “Litujme svých hříchů, modleme se o osvobození od koronaviru, zamýšlejme se nad smyslem svého života, naplňme své povinnosti vůči bratřím a sestrám, dejme výraz solidaritě s nemocnými a nezaměstnanými, podejme pomocnou ruku,” vybízí kardinál Louis Sako.

“V naší církvi má tento třídenní půst velmi význam, téměř takový jako Postní doba. Je totiž spojen s dějinami Iráku. V 8. století tu byla velká epidemie. Tehdejší patriarcha Ezechiel ohlásil třídenní půst po vzoru obyvatel Ninive, aby se nákaza přestala šířit. Dnes jsme v podobné situaci kvůli koronavirové pandemii. Je to dobrá příležitost k intenzívnější modlitbě, k prosbě za záchranou před pandemií a také za návrat bratrství, překonání fundamentalismů, zřeknutí se násilí a projevům solidarity. A lidé se skutečně v této době mnoho modlí. Naše kostely jsou plné.”

Modlitba za konec pandemie má všeobecný rozměr, dodává kardinál Sako. V samotném Iráku nemá nákaza dramatické rozměry, zaznamenávají každý den 500-600 případů. Pokud jde o přípravy papežské cesty, chaldejský patriarcha potvrzuje, že probíhá normálně. František má pobývat v Iráku od 5. do 8. března. “Bude to návštěva spíše duchovního rázu, ve které nebude mnoho místa pro folklór a oslavy,” dodává s tím, že nejen křesťané, ale celý Irák přikládá této cestě velký význam a věří, že zahájí nový proces proměn. Pokud jde o nedávné atentáty, patriarcha Sako vysvětluje, že měly politický charakter. Byly signálem pro nového prezidenta Spojených států. Situace se nezměnila, ujišťuje chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako.

(job)

26. ledna 2021, 18:02