Hledejte

P. Hans Zollner SJ P. Hans Zollner SJ 

Prof. Zollner: Nedělejme si iluze, že skandály máme za sebou

V dnešní církvi se v otázce sexuálního zneužívání podniká mnoho věcí. Někteří se však klamně domnívají, že zanedlouho bude po všem a díky novým předpisům si se vším poradíme, varuje německý jezuita Hans Zollner, vatikánský specialista pro prevenci zneužívání. Sám očekává, že církev se bude s tímto problémem potýkat ještě dlouho, protože pouhé zákony z nás světce neudělají.

Profesor Zollner zdůrazňuje, že v církvi musí dojít ke změně mentality. Nadále se totiž nedokážeme přiznávat k chybám. Každé přiznání k vině je vynuceno z venku, nadále se chrání pachatelé zneužívání i ti, kdo je kryli. Stále je důležitější kariéra a dobrá pověst. Dobrá pravidla vypracovaná v posledních letech nepostačí, je nutné je dodržovat. Katolíci si také musejí uvědomit, že zajištění bezpečnosti nezletilých je povinností všech a nejen duchovních nebo církevních zaměstnanců.

Člen  Papežské komise pro ochranu nezletilých zároveň zdůrazňuje, že se nepotvrdil žádný vztah mezi zneužíváním a celibátem. Ukazují to všechna vědecká bádání, včetně těch, která nebyla iniciována církví. Tvrzení, že zneužívání v rámci církvi vyřeší zrušení celibátu, tedy nemá žádnou oporu. Vědecké výzkumy nicméně říkají, že v posledních 70 letech se 4-5 procent diecézních kněží a 3-4 procenta řeholních kněží a bratří dopustilo zneužívání nezletilých. Odhaduje se, že jde o stejné procento, jako v takových profesních kategoriích, jako jsou sportovní trenéři, učitelé, psychologové nebo lékaři. V těchto kategoriích nicméně nejsou k dispozici podrobné údaje. Pouze katoličtí kněží jsou skupinou, která byla důkladně podrobena bádání v různých zemích světa a lze o nich tedy mluvit při zachování vědecké rigoróznosti.

Profesor Zollner zároveň varuje, že v případě zneužívání v církvi se často chybně užívá pojem pedofilie. Podle údajů zpracovaných v roce 2010 dnešním maltským arcibiskupem Charlesem Sciclunou, který se problémem zabýval v rámci Kongregace pro nauku víry, pouhých 10% obětí zneužívání mezi duchovními byly děti. V 90% případů nejde o pedofilii, nýbrž efébofilii, tedy kontakty s dospívajícími nezletilými staršími 15 let. V této kategorii představují 70-80% chlapci. Stejné údaje potvrzují také další bádaní. Téměř vždycky jsou oběťmi dospívající mužského pohlaví, dodává profesor Zollner, ředitel Centra pro ochranu dítěte na Papežské gregoriánské univerzitě (pro švýcarskou katolickou agenturu kath.ch).

(job)

26. ledna 2021, 18:06