Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Modlitba, půst a informační kampaň na obranu života

Francouzský senát obnoví 19. ledna debatu nad novým bioetickým zákonem, který v červenci loňského roku schválilo Národní shromáždění. Nová norma vzbuzuje kontroverze a odpor, protože zpřístupňuje oplodnění in vitro lesbickým párům a samotným ženám. Zajišťuje jim také pokrytí nákladů v rámci zdravotního pojištění. Francouzští biskupové proto vyzvali věřící, aby se po čtyři pátky (od 15. ledna do 5. února) postili a modlili na úmysl obrany života.

Biskupové poukazují na to, že technika nemůže vyřešit všechno a že koncept “zlepšení kvality života”, k němuž se odvolávají zákonodárci, v sobě nese mnoho hlubších bioetických otázek. V souvislosti s antropologickým převratem, k němuž Francie spěje, vybízejí biskupové nejen k modlitbě a postu, ale zahajují také široce pojatou osvětovou kampaň ohledně základních bioetických otázek. Připravené dossier nese titul  „Que nos yeux s'ouvrent”, tedy “Ať se naše oči otevřou”. Doprovází je cyklus filmů připravovaných diecézí Lille, věnovaný nejdelikátnějším tématům obsaženým v projednávaném zákoně. Nová norma mimo jiné schvaluje potraty až do chvíle porodu v případech “psychosociálního neklidu” matky.

“Věřící se ptají, proč v této obtížné době pandemie práce nad tímto kontroverzním biotickým zákonem tolik přispíšily,” říká Vatikánskému rozhlasu otec Thierry Magnin, rektor katolické univerzity v Lille a odborník v bioetických disciplínách.

“Situace je po celou dobu velmi těžká, poznamenaná strachem vyvolaným pandemií a prohlubující se sociálně-ekonomickou krizí, která nás již silně zasahuje. Proto církev podniká mnoho konkrétních charitativních akcí na podporu nejpotřebnějších, zejména bezdomovců, migrantů a mladých lidí, kteří přišli o zdroj obživy. Soustředění na protlačení bioetického zákona v této chvíli je skutečně udivující, když je tu tolik naléhavějších otázek, které pandemie vynesla na světlo: stále větší chudoba v rodinách nebo třeba neefektivnost francouzského systému zdravotní péče. Pandemie poukazuje na potřebnost toho, co František nazývá otázkou integrální ekologie a zahájení konkrétních činností.”

Říká biskup Thierry Magnin. Bioetika je “velice delikátní a rozhodující oblastí, v níž s dramatickou silou vystupuje zásadní otázka, zda je člověk produkován sebou samým nebo zda závisí na Bohu,” konstatuje dokument francouzských biskupů. Dnešní individualismus,“zatemňuje náš pohled, prosycuje naši mentalitu a činí nás krátkozrakými k velké kráse lidské bytosti”, vyvolává ve společnosti postoje, které jsou v rozporu s bratrstvím, o něž usilujeme a které si žádá úctu k důstojnosti každého, od nejmenších po nejstarší. Tomuto bratrství se zpronevěřujeme tehdy, když se individuální přání mění v nárokování práv - připomínají francouzští biskupové a jako již dříve vybízejí občany a katolíky v první řadě, aby se těmito otázkami vážně zabývali a neváhali vyslovit svůj nesouhlas s připravovanými normami.

(job)

 

16. ledna 2021, 11:29