Hledejte

Duha nad Mosulem Duha nad Mosulem 

Iráčtí křesťané se modlí za uskutečnění papežské návštěvy

Počínaje příští nedělí, 17. ledna, se chaldejští křesťané budou modlit zvláštní modlitbu za možnost uskutečnění plánované návštěvy papeže Františka. Sepsal ji patriarcha Louis Raphael Sako.

Modlitba rozšířená chaldejským patriarchátem prosí o požehnání Všemohoucího pro uskutečnění papežova úmyslu „podpořit dialog a bratrské smíření, posílit důvěru, upevnit hodnoty míru a prosadit lidskou důstojnost, zejména v těch, kdo se stali svědky bolestných událostí, jež se zapsaly do životů obyvatel Iráku”.

„Pane, náš Stvořiteli – pokračuje modlitba – osviť svým světlem naše srdce, abychom dokázali vidět a rozpoznat, kde je dobro a pokoj, a začali je uskutečňovat.“ Modlitbu uzavírá mariánská invokace, svěřující Mariině mateřské péči návštěvu papeže Františka, spolu s prosbou o přímluvu, aby Bůh dopřál Iráku milost žÍT v plném národním společenství a spolupracovat na budoucnosti země.

Cesta papeže Františka do Iráku je plánována ve dnech od 5. do 8. března letošního roku. Jak papež nicméně zmínil ve svém posledním televizním rozhovoru, nelze o ní mluvit s naprostou jistotou, vzhledem k neustále se vyvíjející pandemické situaci. O to naléhavější je modlitba iráckých křesťanů, kteří si od papežské návštěvy mnoho slibují.

(job)

15. ledna 2021, 15:20