Hledejte

Trondheimský biskup Erik Varden OCSO Trondheimský biskup Erik Varden OCSO 

Biskup Varden: O vnitřním životě už neumíme mluvit, ale stále ho hledáme

Dnešní svět ztratil primát vnitřního života a spolu s ním také jazyk k jeho vyjádření. V člověku však stále existuje hluboká touha po transcendenci. Poukazuje na to norský trapista, narozený v nepraktikující luteránské rodině, kterého do katolické církve zavedla sakrální hudba a životní svědectví polského salesiána.

Erik Varden je v této chvíli biskupem teritoriální prelatury Trondheim. Jeho biskupské svěcení v roce 2011 bylo historickou událostí. Žádný katolický biskup nebyl svěcen v nádherné gotické katedrále nad hrobem sv. Olafa od časů reformace v roce 1537. Šestačtyřicetý řeholník je autorem mnoha knih o spiritualitě, modlitbě a gregoriánském chorálu. Zamýšlí se také nad současným stavem křesťanství a nejdůležitějšími otázkami, které si klade současný člověk. Norský trapista zdůrazňuje, že otázka po smyslu vede lidi k aplikování nejrůznějších meditačních praktik, ve kterých namísto křesťanského mlčení nastupuje ticho bez Boha. V tomto radikálním hledání však narůstá pocit osamocenosti, zatímco v křesťanství je ticho „stavem pohotovosti“ připravujícím k setkání s Bohem, jako u proroka Eliáše na hoře Horeb. „Mnišské mlčení neznamená sebeizolaci, nýbrž prostor nasměrovaný k hledání společenství,“ zdůrazňuje biskup Varden.

Norský trapista dále poukazuje na to, že křesťanské naslouchání zakládá možnost změny, reflektuje skutečnost, že nemáme odpovědi na všechny otázky. Tento postoj je v protikladu k tomu, co předkládá dnešní svět omámený mánií bezpečného zajišťování všeho: života, práce i lásky. “Život je ovšem rizikem a mluví o tom samotný Ježíš, když předvídá, že Jeho následování něco stojí, avšak vede ke skutečné svobodě, která přináší radost,“ zdůrazňuje biskup Varden. „Naše společnost podléhá posedlosti klamným bezpečím, která plodí jedině neklid, další uzavírání a smutek,“ dodává norský trapista. Zdůrazňuje také, že současný člověk, jakkoli si to zcela neuvědomuje, velmi touží po hlubším vnitřním životě. Ztratil však jazyk, který by o něm dokázal mluvit a jeho obnovení je jednou z velkých výzev na cestě objevování a prohlubování vlastní duchovnosti.

(job)

 

 

15. ledna 2021, 15:36