Hledejte

Sv. Petr Canisius Sv. Petr Canisius  (© Compagnia di Gesù)

500 let od narození sv. Petra Canisia: Innsbruck zahajuje rok oslav

Letos v květnu uplyne 500 let od narození sv. Petra Canisia, zakladatele klementinské koleje a první jezuitské komunity v Praze. Tento učitel církve a čelní představitel katolické reformy 16. století se narodil 8. května 1521 v nizozemském Nijmegenu. Oficiální oslavy výročí začnou již zítra, tedy v neděli 10. ledna v Innsbrucku.

Kanisiánský rok zahájí biskup Hermann Glettler bohoslužbou přenášenou rozhlasem.

Vzhledem k mimořádnosti pandemické situace se nepočítá s velkými akcemi - vysvětlují stránky Innsbrucku diecéze - která oslavy vyhlásila pod titulem “500 ohýnků v srdci”, formou malých svědectví víry a činné lásky. Výročí se má stát příležitostí k následování příkladu Petra Canisia, světce, který věřil srdcem, ale zároveň byl mužem činnu a aktivním svědkem víry, zejména v oblasti výchovy a vzdělání, jak to dosvědčují jeho spisy a fundace celé řady jezuitských kolejích v jižním Německu, českých zemích a Rakousku, tedy v oblastech, kde byl od roku 1556 provinciálem. “Také dnes je zapotřebí nového odhodlání a dynamismu v předávání víry,” zdůrazňuje zpráva innsbrucké diecéze. V rámci Kanisiánského roku chce proto podpořit iniciativy, které mohou mít trvalejší dopad, podporují lidi v jejich každodenním životě, zhodnotit stávající projekty a zahájit nové. “Nechceme se jako církev ukrývat, nýbrž odvážit se něčeho nového, abychom sdíleli poklad víry s co největším množstvím lidí,” vysvětluje biskup Glettler.

Sv. Petra Canisia svatořečil v roce 1925 papež Pius XI., který jej také prohlásil za učitele církve. Jak jsme již naznačili patřil mezi první následovníky sv. Ignáce z Loyoly a šiřitele řádu ve střední Evropě. V roce 1556 přivedl do Prahy prvních 12 jezuitů a jejich první kolej původně nesla jeho jméno. Pro potřeby zemí zasažených protestantskou reformací sepsal katolickou věrouku do několika záhy velmi populárních katechismů. Byl jedním z teologů Tridentského koncilu. Jakkoli patřil k předním apologetům nikdy své protivníky neurážel a ke svým oponentům zachovával úctu. Autorství Petra Canisia se připisuje druhá část modlitby Zdrávas Maria a modlitba Zdrávas Královno.

(job)

9. ledna 2021, 12:50