Hledejte

Arcibiskup Olivier de Germay Arcibiskup Olivier de Germay 

Nový lyonský arcibiskup: Méně se koncentrovat na sebe

Bohoslužbou u hrobu sv. Ireneje zahájil svůj pobyt v Lyonu nový arcibiskup tohoto města Olivier de Germay. Zítra, na 4. neděli adventní, se oficiálně stane novým primesem Galie, nástupcem zmíněného církevního otce z II. století na lyonském stolci.

Podle arcibiskupa de Germay je dnes učení sv. Ireneje, které se potýkal s gnostickými proudy, znovu aktuální. „Nadále totiž existují pokusy vysvětlit všechno pouze za pomoci lidského poznání. Věda je někdy vnímaná jako jediný zdroj pravdy, jediné poznání, které si zaslouží víru.“

Nový primas Galie má na biskupa poměrně netypickou formaci. Dříve než se stal knězem, byl ve francouzské armádě důstojníkem výsadkářů. Do Lyonu přichází z Korsiky, kde byl biskupem osm let. Relativní odlehlost svého minulého působiště považuje za výhodu pro arcidiecézi, která byla v posledních letech bolestně poznamenána roztržkami. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas arcibiskup de Germay zdůraznil, že církev se musí méně koncentrovat na sebe a více na Krista a evangelizaci.

„Roztržky najdeme v celé církvi. A dokonce i když se začteme do listů sv. Ireneje nebo jiných prvních biskupů církve, uvědomíme si, že rozdělení existovala vždycky. Jednota pro nás bude vždy určitým úkolem. Na druhé straně si myslím, že není dobré tuto věc zveličovat. V posledních letech bylo ve francouzské církvi mnoho ideologických sporů umírněno, nedochází už k tak silným mezigenerančním střetům. Zdá se mi, že navzdory všemu jdeme dobrým směrem. A jsem přesvědčen, že tím, co nám pomůže prohloubit jednotu, je právě misie. Pokud budeme hledět stejným směrem, nebudou nás rozdíly stavět proti sobě, naopak se mohou stát obohacením. Musíme ale položit akcent na misii, na evangelizaci. Vždyť proto je tu církev. Papež nám to často připomání. Já bych se na to chtěl zaměřit a myslím, že to posílí také naši jednotu.“

(job)

19. prosince 2020, 16:49