Hledejte

Arcibiskupr Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference Arcibiskupr Éric de Moulins-Beaufort, předseda Francouzské biskupské konference 

Rozhodnutí respektujeme, vybízíme k bdělosti

Rozhodnutí soudu je třeba ctít, je však zapotřebí bdít nad tím, aby se sanitární požadavky nebo boj proti terorismu nestal záminkou k omezení základních lidských svobod. Tak reagoval předseda Francouzské biskupské konference, arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, na rozhodnutí Státní rady. Tato nejvyšší instance francouzského administrativního soudnictví v sobotu večer (7. listopadu) zamítla odvolání biskupů, kteří protestovali proti zrušení mší v rámci lockdownu, nařízeného vládním dekretem účinným od 3. listopadu.

Soudce, který odvolání vyřizoval, rozhodl, že sanitární situace ve Francii takto přísná omezení ospravedlňuje. Kromě toho konstatoval, že katolíci v kostelech dostatečně nerespektují přijaté bezpečností normy. Podle jeho nározu o tom svědčí internetové záznamy liturgií z posledních týdnů.

Předseda francouzského episkopátu v rozhovoru pro Vatikánský rozhlasu mluví o smutku, s nímž přijímá soudní rozhodnutí. Uvědomuje si, jak velmi tento zákaz zarmoutil a zklamal věřící, kteří s velkou trpělivostí snášeli první blokádu a nechtějí být znovu zbaveni eucharistie.

„Rozhodnutí padlo a je třeba ho respektovat. Odvolalil jsme se k výměru spravedlnosti a soudce přistoupil k rozhodnutí, které uznal za správné. Katolíci nejsou buřiči, nebudou kvůli tomu podněcovat revolty. Musíme být ale nyní bdělí, jak biskupové, tak i věřící. Řekl bych dokonce, že všichni francouzští obyvatelé musejí být bdělí. Ocitli jsme se totiž ve chvíli, kdy ze sanitárních důvodů nebo kvůli zajištění bezpečnosti vláda, zostřuje dohled nadevším, včetně náboženství. Musíme být tedy velmi pozorní, jakým způsobem jsou tyto věci regulovány, protože základní svobody musejí zůstat zachované. Pozitivní je, že ve výroku Státní rady je svoboda kultu uznána za základní svobodu, z níž se čerpá nejen individuálně, ale také kolektivně. Nyní, když se potýkáme s terorismem a jsou tady problémy sanitární povahy, stát zpřísňuje některé zákony, omezuje jisté svobody. Jsou k tomu opravněné důvody, já to nezpochybňuji. Nicméně je potřeba velké pozornosti k tomu, jakým způsobem jsou tato opatření formulována, aby základní svobody zůstaly respektovány,“ říká arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort.

Podle posledního vládního dekretu se mohou obyvatelé Francie vzdalovat maximálně kilometr od svého bydliště, pokud nemají závažný zdravotní nebo pracovní důvod. Soudce vyřizující odvolání Francouzské biskupské konference vyšel katolíkům vstříc alespoň v tom, že mezi závažné důvody zahrnul rovněž náboženské. Výsledkem tedy je, že katolíci do kostela mohou, ovšem pouze k soukromé modlitbě.

(job)

9. listopadu 2020, 12:45