Hledejte

Trafalgar Square, Londýn Trafalgar Square, Londýn 

Restrikce respektujeme, jakkoli odrážejí zásadní nepochopení víry

Nařízení, s nímž nelze souhlasit, které však mají všichni katolíci respektovat jako „zodpovědní občané“. Tak komentují biskupové Anglie a Walesu nová protikovidová opatřední odhlasovaná v britském parlamentu, podle nichž jsou od 5. listopadu do 2. prosince zakázány veřejné bohoslužby.

Rozhodnutí premiéra Borise Johnosona již dříve kritizovali biskupové a další britští náboženští představitelé. „Navzdory hlubokým pochybnostem“ se církev podřídí tomu, co bylo rozhodnuto. „Činíme tak v solidaritě s mnoha jinými, kterým byly vnuceny restrikce, jež mají vážný dopad na jejich životy a prostředky obživy,“ píše ve zvláštní nótě westmisterský arcibiskup kardinál Vincent Nichols a arcibiskup Malcolm McMahon, z titulu předsedy a místopředsedy Biskupské konference Anglie a Wallesu.

Biskupové zdůrazňují, že „je důležité přiznat, že tato nařízení nejsou útokem na náboženskou víru. Nicméně – podotýkají – prokazují základní nedostatek pochpení pro zásadní přínos společenství věřících lidí pro dobro, schopnost překonávat krize a zdraví naší společnosti“. Britští biskupové povzbuzují věřící, aby využívali kostelů jako míst individuální modlitby, zdroje útěchy a pomoci a stanovují 18 hodinu jako čas společné modlitby. Zároveň vyhlašují slavnost Krista Krále, připadající na 21. listopad, za den modlitby za konec pandemie. Na závěr povzbuzují katolíky, aby nadále pokračovali v zájemné podpoře a pomoci těm, kdo jsou potřební. „Modlitba a služba jsou hlavní cestou, po níž se musíme ubírat, abychom vydávali svědectví v dnešní společnosti,“ uzavírá vedení Biskupské konference Anglie a Walesu.

(job)

6. listopadu 2020, 16:34