Hledejte

Kardinál Vincent Nichols Kardinál Vincent Nichols 

Proč vláda zavírá kostely?

Předseda biskupské konference Anglie a Wallesu kardinál Vincent Nichols zkritizoval rozhodnutí vlády o uzavření míst kultu v souvislosti s novým lockdownem. Vzhledem k tomu, že jeho pravidla nebyla ještě odhlasována v parlamentu, britští katolíci se pokoušejí vyvíjet nátlak na poslance, aby představili důvody pro nové uzavření kostelů.

Podle vládního stanoviska mají být ve Velké Británii zrušeny všechny bohoslužby a obřady, s výjimkou pohřbu, kdy je povolena účast 30 lidí. Naopak bude možné otevřít kostely a místa kultu v případě, že pořádají dárcovské akce, předškolní výuku nebo jiné aktivity pro děti, anebo tzv. potravinové banky. Vláda plánuje tato opatření od 5. listopadu do 2. prosince. Musí je však nejprve schválit britský parlament.

Kardinál Nichols proto vydal zvláštní apel. Vybízí v něm věřící, aby se hlásili o svá práva. “Náboženská společenství sehrála důležitou roli v podporování osobního, duchovního a psychického zdraví lidí i v podpoře významných charitativních děl, které pomáhají stovkám tisíc lidí ze všech sociálních skupin, zejména těch nejkřehčích. Službu pro společné dobro všech inspiruje a podporuje společná bohoslužba a modlitba,“ zdůrazňuje kardinál Nichols. Připomíná také nemalé úsilí vynaložené katolickým společenstvím na zajištění bezpečného pohybu lidí v kostelech. Zdůrazňuje dále, že nové zastavení komunitní náboženské praxe je zdrojem velké bolesti a vyjadřuje pochybnost nad tím, že by zákaz kultu byl projevem účinného boje proti viru. “Žádáme vládu o představení důvodů, které by ospravedlňovaly zákaz veřejného kultu,” píše předseda Biskupské konference Anglie a Walesu.

(job)

3. listopadu 2020, 14:21