Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Nejvyšší administrativní soud dal za pravdu francouzským biskupům

Francouzská vláda obnovila vyjednávání s katolickou církví ohledně stanoveného limitu věřících na veřejných liturgiích. Včera ráno (v neděli 29. listopadu) stanovila Státní rada vládě třídenní lhůtu na změnu dosavadních směrnic. Představitelé episkopátu se v této věci následně sešli s premiérem Castexem. Biskupové požadují stanovení limitů s ohledem na velikost sakrálního prostoru. Vláda na jejich návrh nepřistoupila s tím, že je nutné konzultovat směrnice také s dalšími náboženstvími.

Zavedení třicetiosobového limitu bez ohledu na velikost bohoslužebného prostoru vyvolalo pobouření mezi francouzskými katolíky. Mnoho biskupů označilo tuto směrnici za nedodržitelnou a dovolilo svým kněžím, aby na liturgie pouštěli do kostelů každého, kdo přijde – přirozeně za co nejpřísnějších zachování norem obecně přijímaných vzhledem k pandemii. Biskupové se zároveň odvolali ke Státní radě, která plní funkci nejvyššího administrativního soudu ve Francii. Soudci v neděli ráno dali biskupům za pravdu. Podle jejich verdiktu je třicetiosobový limit disproporční k ohrožení, a nařízení vlády proto uznali za rozhodnutí nelegální a zároveň vážně narušující svobodu kultu. Konstatovali zároveň, že takto tvrdá omezení nebyla vztažena na žádnou jinou oblast veřejného života. Soudci proto dávají vládě tři dny na stanovení nových linií, které budou odpovídat stupni ohrožení a vezmou v potaz rozměry bohoslužebných protsorů.

Francouzští biskupové přijali s uspokojením rozhodnutí Státní rady a zároveň vyjádřili přání, aby odvolání k výměru spravedlnosti zůstalo v dialogu mezi církví a vládou vyjímkou.  

Začátkem nového dialogu mezi církví a státem bylo včerejší setkání představitelů episkopátu s premiérem a ministrem vnitra. Jak uvedl po setkání biskup Olivier Leborgne, došlo k otevřené výměně názorů, představeny byly různé hypotézy, ale prozatím žádné rozhodnutí nepadlo. Biskupové navrhují, aby se za limit účastníků pro bohoslužbu považovala třetina míst v kostelech.

(job)

30. listopadu 2020, 15:32