Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Francouzští biskupové se ohradili proti plošnému limitování účastníků bohoslužeb

Francouzští biskupové požadují zavedení racionálnějších norem pro účast věřících na bohoslužbách. Po celý listopad byla místa kultu v zemi otevřená, ale bohoslužby s účastí věřících povoleny nebyly. Od začátku adventu má platit limit 30 lidí bez ohledu na velikost sakrálního prostoru.

Francouzský episkopát vyjednával po celý měsíc s vládou o obnovení veřejného kultu. Svůj hlas dali slyšet také věřící, kteří se při nedělních modlitbách na náměstích před kostely dožadovali návratu mší. Biskupové navhli vládě limit 30% míst k sezení v kostelech při zachování dalších sanitárních norem. Prezident Macron nicméně ohlásil, že boholužeb se budou moci účastnit tři desítky lidí bez ohledu na velikost prostoru.

Vedení epikopátu vyjádřilo překvapení a zklamání na tímto rozhodnutím. Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort konstatoval, že se stalo rozbuškou rozhořčení katolíků, kteří nerozumějí, jak lze srovnávat malou kapličku s ohromnou katedrálou. V telefonickém rozhovoru s prezidentem Macronem požadoval uplatnění realitičtějších kritérií. Zároveň poukázal na to, že po posledních rozhodnutích nedůvěra věřících k vládě významně narůstá. Za vedení biskupské konference se postavili francouzští biskpové a stovky kněží. Biskup Francois Touvet z Châlons-en-Champagne prohlásil, že rozhodnutí vlády je pro věřící výsměchem. Jak dodal 30 lidí v jeho katedrále, která má 2,5 tisíce metrů čtverrečních, je naprostá absurdita.

Dnes se očekává nové stanovisko francouzské vlády k obnovení veřejného kultu. Bez ohledu na jeho znění však diecéze již nyní připravují znásobení počtu adventních liturgií.

(job)

26. listopadu 2020, 16:50