Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Francouzští biskupové se odvolali proti zákazu veřejných bohoslužeb

Francouzští biskupové protestují proti vládnímu rozhodnutí o naprostém zákazu liturgií s účastí věřících, které vešlo v platnost tento týden. Nazývají je nepřiměřeným krokem. Vedení episkopátu podalo v této věci odvolání ke Státní radě, jež se ve francouzském právním řádu vyjadřuje ke všem návrhům vládních zákonů a dekretů.

Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort konzultoval tuto záležitost se všemi francouzskými biskupy, kteří se shodli na tom, že vláda podvazuje svobodu vyznání, jež je jednou ze základních svobod této země, nepodléhající diskusi. Poukázali na to, že naprostý zákaz sloužení eucharistie za účasti věřících a udílení svátostí není přiměřený cíli, jímž je ochrana zdraví. Tím spíše, že se v kostelech přistoupilo na mimořádná sanitární opatření. Vedení francouzského episkopátu zároveň připomíná, že neexistují důvody k tomu, aby byly kostely považovány za místa většího přenosu nákazy než například obchody a že nikdo neprokázal, že by se kostel stal ohniskem nákazy.

Vyjádření episkopátu bylo netrpělivě očekáváno ze strany mnoha věřících. Již dříve se mnozí biskupové a představitelé církevních hnutí a komunit vyslovili proti drakonickým restrikcím. Připomínali, že francouzští katolíci odmítají opustit své kostely, do nichž zejména v těžkých časech pandemie přicházejí pro posilu a naději. Arcibiskup de Moulins-Beaufort poznamenává, že ani pronásledování neodradila křesťany od setkávání se k eucharistii. Připomíná také, že péče o fyzické uzdraví nesmí člověka vzdalovat od duchovní pomoci, která má v současné situaci zásadní význam. „Účast na mši není pouze jedním ze způsobů praktikování víry, nýbrž je jejím zdrojem a vrcholem. Eucharistie je jedním z nemnoha momentů, kdy věřící přicházejí, aby získali sílu a odvahu snášet protivenství osudu také v souvislosti s pandemií,“ zdůrazňuje předseda francouzského episkopátu.

Odvolání adresované Státní radě ze strany Francouzské biskupské konference by mělo být projednáno do konce týdne. Tento orgán je nejvyšší instancí administrativního soudnictví a jeho výroky sehrávají velkou roli v aplikaci zákonů.

(job)

4. listopadu 2020, 16:34