Hledejte

Evropští biskupové, delegáti v Radě evropských episkopátů, při videokonferenci Evropští biskupové, delegáti v Radě evropských episkopátů, při videokonferenci  

Evropští biskupové naléhají na náboženskou svobodu za pandemie

Předsedové evropských biskupských konferencí se dnes obrátili s „poselstvím naděje a výzvou k solidaritě“ k členským státům Evropské unie a jejím institucím. Za Českou republiku je podepsal olomoucký arcibiskup, mons. Jan Graubner.

Evropští biskupové tak reagují na nedávný papežův list, popisující jeho sen o Evropě, a mimo jiné se vyjadřují k otázce náboženské svobody v koronavirovém kontextu:

„Klíčovým prvkem pro život církve za pandemie v mnoha členských státech je úcta k náboženské svobodě věřících, zejména ke svobodě shromažďování, která umožňuje výkon bohoslužebné svobody, a to za plného respektování nároků ze strany zdravotních úřadů. To se jeví ještě zřetelněji, pokud uvážíme, že charitativní díla vznikají a jsou ukotvena rovněž v žité víře. Ujišťujeme o své dobré vůli k udržování dialogu mezi státními a církevními představiteli, abychom našli nejlepší způsob, uvádějící v soulad respektování nezbytných opatření a úctu ke svobodě vyznání a bohoslužby.“

Píší evropští biskupové v dnešním listě adresovaném institucím Evropské unie a jejím členským státům.

Překlad poselství v plném znění najdete na webu České biskupské konference. 

(jag)

18. listopadu 2020, 13:53