Hledejte

Protesty v Bělorusku trvají od 9. srpna 2020, kdy prezident Lukašenko vyhlásil volební vítězství Protesty v Bělorusku trvají od 9. srpna 2020, kdy prezident Lukašenko vyhlásil volební vítězství 

Apel běloruských biskupů na ukončení sociálně-politické krize

Katoličtí biskupové Běloruska se obrátili s apelem na věřící a na všechny lidi dobré vůle. Hlásí se v něm ke slovům papeže Františka vybízejícím k pokojnému řešení současné sociálně politické krize a k zajištění plných lidských práv a občanských svobod v zemi.

Běloruští biskupové konstatují, že jejich země, známá svou tolerancí a souladem mezi lidmi různých vyznání a národností, se již čtvrtý měsíc potýká se stále se prohlubující společensko-politickou krizí. Společnost je rozdělená, každodenní protesty pokračují a násilí neustává.

“My, katoličtí biskupové Běloruska, se připojujeme k apelu papeže Františka, s nímž se obrátil na vládu země po modlitbě Anděl Páně 13. září 2020. Svatý otec vybídl k naslouchání hlasu svých spoluobčanů, vstřícnosti k jejich spravedlivým očekáváním, zajištění plného respektování lidských práv a občanských svobod,” píší biskupové.

Zdůrazňují dále, že hlavním cílem církve je hlásání evangelia a budování Božího království, které se neřídí zásadami tohoto světa a neaspiruje na získání pozemské vlády. Proto katolická církve neplní státní funkce a nemůže být nikým využívána k politickým cílům. Běloruský episkopát se obrací ke katolíkům a všem lidem dobré vůle s výzvou k modlitbám a činnosti ve prospěch rychlého a pokojného vyřešení stávající krize. 

(job)

28. listopadu 2020, 13:09