Hledejte

Don Alfonso Ugolini Don Alfonso Ugolini 

Alfonso Ugolini – muž vysvěcený na kněze v 65 letech mezi blahoslavenými

Mezi dekrety otvírajícími cestu k blahořečení se objevilo jméno P. Alfonsa Ugoliniho. Jeho životní příběh zaujme jako příklad zvláštního působení Boží prozřetelnosti, pro kterou není nikdy pozdě.

Don Alfonso Ugolini je člověkem, s nímž jsme se mohli potkat. Zemřel v roce 1999 a patřil mezi tzv. pozdní povolání. A to velmi pozdní: kněžské svěcení přijal v 65 letech. Pověsti svatosti se však těšil už jako laik. Narodil se v roce 1908 a čekal ho nesnadný úděl. Jako dítě ztratil matku, otce i svou jedinou rodnou sestru. Od 17 let se svěřil duchovnímu vedení svého faráře v severoitalském Sassuolu, který jej zaangažoval do práce ve farnosti. Působil jako kostelník a katecheta, organizoval pomoc pro potřebné. V roce 1972 mu místní biskup navrhl přijetí kněžského svěcení, které bylo vnímáno jako přirozené vyústění jeho dosavadní služby. Pro 65letého novokněze však znamenalo kněžství novou etapu služby Bohu a bližnímu. Trvala ještě dalších 26 let, které ztrávil převážně ve zpovědnici.

(job)

26. listopadu 2020, 16:44