Hledejte

Římské sídlo agentury Fides. Římské sídlo agentury Fides. 

Ubývá duchovenstva, tedy kněží i řeholních sester

Globální pokles počtu kněží i řeholníků nadále trvá. Týká se také řeholních sester.

Arcibiskup Giovanni Pietro dal Toso na tiskové konferenci pořádané v souvislosti se včerejším Světovým dnem misií předložil minulý pátek příslušné statistiky, které každoročně shromažďuje agentura Fides, působící při Kongregaci pro evangelizaci národů. Globální úbytek počtu duchovních je zřejmý již několik desetiletí, a týká se také žen, žijících zasvěceným životem. V letošním roce je jich totiž o 7 300 méně než před rokem. V porovnání s muži ovšem nadále trvá početní převaha žen, které odpověděly na duchovenské povolání. Na celém světě je jich 641 tisíc, zatímco mužů 465 tisíc, z čehož 414 kněží a 51 tisíc řeholních bratří. Pokles počtu duchovenstva se však netýká Afriky a Asie.

Zpráva agentury Fides uvádí, že při stále rostoucím počtu světové populace, která čítá přibližně 7,5 miliard, počet katolíků také mírně roste a činí 1 328 993 000. Nezměněn proto zůstává procentuální počet katolíků vzhledem k celkovému počtu obyvatelstva, totiž 17,73%. Zajímavým údajem je nárůst počtu laických misionářů, jednotlivců a nezřídka celých rodin,  působících v misiích, kterých je 376 188. V globálním měřítku vzrostl rovněž počet seminaristů, kterých je nyní 115 880. Tento nárůst však existuje zejména díky Africe a Asii. Arcibiskup dal Toso poukázal na obtíže vzniklé v misijních zemích v důsledku pandemických restrikcí. Těžkosti jsou ekonomického rázu, a plynou z chybějící bezprostřední mezilidské komunikace kvůli přerušení bohoslužeb. Zvláště v misijních zemích totiž misijní stanice, charitní služby, školy a zdravotnická centra žijí z hotovostních sbírek, konaných během bohoslužeb.

 

(mig)

19. října 2020, 16:27