Hledejte

Květiny před bazilikou Notre-Dame v Nice Květiny před bazilikou Notre-Dame v Nice 

Arcibiskup Moulins-Beaufort: Strach a hněv je oprávněný, nenechme se však vést nenávistí

Katolíci ve Francii mají důvod k obavám i k hněvu. Strach nás však nesmí paralyzovat a hněv, který je oprávněný a pochopitelný, musíme ovládnout a proměnit, abychom se nenechávali vést nenávistí, nýbrž dokázali sloužit dobru. Předseda Francouzského episkopátu o tom mluvil včera večer v obsáhlem rozhovoru pro katolickou televizi KTO.

Arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort se včera vydal spolu s prezidentem Macronem do Nice, kde jednadvacetiletý tuniský urpchlík zavraždil tři osoby v bazilice Notre-Dame. V komentáři k tomu, co na místě uviděl, přiznal, že všichni byli zaskočeni krutostí tohoto zločinu. Zdůraznil také, že je úkolem státu zajišťovat bezpečnost křesťanů. Důležité také je, aby ohrožení bylo nazváno pravým jménem, řekl televizi KTO arcbiiskup Moulins-Beaufort:

“Po mém soudu se tu setkáváme s náboženskou a politickou patologií, ale především s náboženskou. To je nutné jasně říci. Patologie lidí, kteří si nechají namluvit, že když někoho zabíjejí, vzdávají chválu Bohu. To je děsivé po všech stránkách. A je to ještě o to děsivější, že to má podobu ukrutných vražd, téměř rituálního zabíjení. Stít někomu hlavu je přece děsivé. Ostatně víme, že Islámský stát se k tomu rád uchyluje. Je to perverzní čin s ďábelskou symbolikou, která svědčí o patologii, obluzující mysl, srdce a celou lidskou existenci. A tato patologie nebo ideologie má celosvětový dosah. Ti, kdo ji propagují po celém světě, využívají sociálních sítí (…) Myslím, že politici musejí k této patologii zaujmout jasný postoj. Musejí přistoupit k určitým opatřením jak uvnitř země, tak v zahraniční politice. V tomto případě jsou tito tři zavraždění lidé totiž také obětí podněcování, kterého se dopouštějí představitelé některých zemí.”

V rozhovoru pro televizi KTO předseda Francouzského episkopátu přiznal, že má na mysli tureckého prezidenta, ale také další vůdce, kteří podobně jako Erdogan využívají islámu k podněcování konfliktů a dobyvačných procesů.

Vyjádření pařížského arcibiskupa Michela Aupetit

Udivuje nás zločinné šílenství, v němž se rozsévá smrt ve jménu Boha – píše pařížský arcibiskup Michel Aupetit. S ujištěním o svých modlitbách za oběti útoku v Nice připomíná, že Bůh se zjevil jako Bůh lásky. Zabíjení v jeho jménu je jediným pravým rouháním. ¨

Podobně jako předseda Francouzského episkopátu připomíná rovněž slova blahoslavenství, která záznívají v liturgii na svátech Všech svatých: “Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.” Dobře víme – píše pařížský arcibiskup, že to nejsou pouhá slova. Od samého počátku byli křesťané pronásledováni a také dnes patří mezi ty, kdo – ačkoli sami hlásají a uskutečňují lásku k Bohu a bližnímu – jsou nevíce vystaveni nenávisti a barbarstvím.

(job)

30. října 2020, 16:16