Hledejte

Poslední večeře Poslední večeře 

Mark Galli: Neuměl jsem si už odůvodnit proč nebýt katolíkem

K přechodu do katolické církve mě přesvědčila Ježíšova velekněžská modlitba: Aby všichni byli jedno, vypráví Marc Galli, donedávna jedna z čelních postav amerických evangelikálních společenství a šéfredaktor měsíčníku Christianity Today. Do katolické církve oficiálně přestoupil 13. září a na stránkách týdeníku Catholic Herald vyprávěl o genezi svého rozhodnutí.

“50 let jsem byl zakořeněný v americké evangelikalismu, nejprve jako konvertita, pak jako presbyteriánský pastor a nakonec šéfredaktor Christianity Today, předního hlasu evangelikálního křesťanství. Proč by se měl člověk jako já stát katolíkem?” – píše Mark Galli. Stálo by to spíše za knihu, protože konverze je složitá záležitost, dodává, dříve než prozrazuje, že hlavní důvod našel přímo v Ježíšových slovech, v jeho velekněžské modlitbě.

Ježíš žádá od učedníků jednotu při Poslední  večeři. Když tedy vezmeme vážně, že vyslovuje tato slova jen několik hodin před svou smrtí, musíme je považovat za jeho “poslední vůli a odkaz”. Je zřejmé, že Ježíš si nade všechno přeje jednotu svých následovníků, píše Galli.

Římskokatolická církev právem prohlašuje, že je církví založenou Kristem, pokračuje. Připomíná časy reformace, kdy církev byla na různé způsoby zkorumpovaná, jak se na tom shodne i většina katolických historiků. Když tehdy protestanté odcházeli z církve, mohli svůj hněv vůči církvi poměrně snadno ospravedlnit. Ale dnes, o 500 let později, je situace úplně jiná. Církev se zreformovala a vysvětlila své učení, které mohlo v 16. století budit zmatek. Mnoho podstatných otázek, které nás tehdy dělily, dnes už nemá žádný význam, píše Galli a jako příklad cituje katolicko- luteránskou deklaraci o ospravedlnění.

“Když jsem přečetl a prostudoval tento a další dokumenty, jako například ty z II. vatikánského koncilu, neshledal jsem žádné katolické učení, které by mohlo být dostatečným důvodem k tomu, abychom zůstávali oddělení,” píše bývalý protestant. Žádná denominace, do níž jsem patřil, se dokonale neshoduje s každým mým přesvědčením, dodává s tím, že také v katolické církvi jsou některé věci, které přesně nesouzní s jeho srdcem. Nikdo ale netvrdí, že k tomu, abychom mohli patřit do církve, musíme mít dokonalou víru: musíš být pouze ochoten žít podle jejího učení a toužit po tom, aby se naučil víře ve všechno, co učí, s vědomím, že toto učení může být vždy prohloubeno a dosáhnout větší jasnosti. Už John Henry Newman poznamenal, že učení církve se rozvíjí.

“Stručně řečeno stal jsem se katolíkem, protože mne přesvědčila Ježíšova velekněžská modlitba. Neuměl bych si již dále zdůvodňovat, proč mám zůstat oddělen od církve, kterou Ježíš založil.( …) A s pomocí Boží se tak stalo” – dodává Mark Galli.

(job)

9. října 2020, 16:46