Hledejte

Ilustrační foto: Ježíš koná exorcismus. Ilustrační foto: Ježíš koná exorcismus. 

Kniha pro ezoteriky i křesťany

„Současné křesťanství se konfrontuje s ezoterismem, okultismem a satanismem“ – tak zní titul knihy otce Francesca Bamonteho ICMS, exorcisty římské diecéze z řádu Servitů Neposkvrněného Srdce Mariina a předsedy Mezinárodní asociace exorcistů, která působí při vatikánské Kongregaci pro klérus.

Kniha (Cristianesimo contemporaneo a confronto con esoterismo, occultismo, satanismo“, Edizioni Messaggero, Padova 2020, stran 420), která vyšla koncem září, shrnuje autorovy zkušenosti z pastorační a exorcistické praxe, z níž vyplývá – stojí v předmluvě - jak se „ezoterika a okultismus stále vtíravěji podbízejí křesťanské víře a jejím životním principům“.

Množství těchto nabídek či spíše svodů je obrovské, jak lze zjistit pouhým dotazem na internetovém vyhledávači, a otec Bamonte „vzhledem ke zmatku a škodám, které může ezoterika způsobit člověku na rovině duchovní, mravní a v pokročilé fázi i fyzické, podává na žádost mnoha kněží, pastoračních asistentů a formátorů studii, ve kterém jde ke kořenům problému a podává kritéria rozpoznávání a rozlišování mezi principy křesťanské víry a zmíněnými svody“. K podbízení totiž nedochází sofistikovanými teoriemi, nabízenými úzkému kroužku zasvěcených, nýbrž veřejně a spíše konkrétními praktikami, buď formou duchovní či psychologické osvěty anebo i nevinné zábavy, za kterou je vydávána např. morbidní stylizace příbytků a osob v předvečer slavnosti Všech svatých. Z poněkud bizardní, byť ještě snesitelné irské zvyklosti (podobně jako je u nás pomlázka), do níž jsou zapojovány děti, obcházející domy sousedů se zvoláním „Trick or treat – koledu nebo vám něco provedu“, se totiž postupně stala všeobecná manifestace znázorňování hrůzostrašných výjevů, vystavovaných jako nějaká roztomilá dekorace lidských příbytků a rozverná maska mezilidské komunikace.

Otec Bamonte píše v předmluvě své knihy, že se obrací jednak k těm, kteří v oblasti ezoteriky upřímně hledají pravdu, aby ji mohli s úžasem objevit, a jednak ke křesťanům, jimž připomíná, že před ezoterickými a okultními svody se lze chránit snadno a spolehlivě trojím způsobem: modlitbou, vzděláváním ve víře a praktickou křesťanskou láskou.

 

(mig)

29. října 2020, 15:26