Hledejte

Bl. Franz Jägerstätter Bl. Franz Jägerstätter  

Z popraviště k oltáři – první svazek z řady jägerstätterovských studií

Institut Franze a Franzisky Jägerstätterových, který působí při soukromé katolické univerzitě v Linci, zahájil vydávání nové řady jägerstätterovských studií (Jägerstätter Studien, Studienverlag Innsbruck).

Cílem je zpřístupnit výsledky mezinárodního bádání o bl. Franzi Jägerstätterovi, popraveném za nacismu kvůli odmítnutí vojenské služby, a historického kontextu i recepce jeho činu. V nabízených pojednáních se tak má zrcadlit šíře různých vědeckých přístupů a zorných úhlů teologie, historie, pedagogiky, společenských a kulturních věd. Rakouský blahoslavený – oběť nacismus, laik a otec rodiny – totiž nadále přitahuje, pravděpodobně i díky loňskému filmu Terrence Malicka “Skrytý život” (“Hidden Life”).

První díl nové řady vyšel 9. srpna, ve výroční den Jägerstätterovy popravy (9.8.1943) a jeho každoroční připomínky ve farnosti St. Radegund. Svazek nazvaný “Z popraviště k oltáři.  Pohřeb a translatio mučedníka Franze Jägerstättera” (Vom Schafott zum Altar. Bestattung und Translatio des Märtyrers Franz Jägerstätter) pochází z pera Ewalda Volggera, profesora liturgiky a sakramentální teologie na linecké katolické univerzitě. Přibližuje osobnosti, které přispěly k uchování mučedníkova svědectví. Zvláštní hold skládá faráři Josefu Karobathovi, jehož ústřední roli v Jägerstätterově životě vystihuje v nových, dosud neznámých obrysech. Linecký teolog popisuje také úctu k mučedníkovým ostatkům a jejich přenos z prvního pohřebiště v berlínském Brandeburgu přes nové pochování při kostelní zdi v Sankt Radegundu v roce 1946 až po jejich definitivní uložení do nového oltáře téhož farního kostela po jeho rekonstrukci před čtyřmi lety (2016). Zmiňuje rovněž odhalení pamětní desky bl. Franze Jägerstättera v linecké katedrále.

(jag)

3. září 2020, 12:24