Hledejte

Arcibiskup Ivan Jurkovič, Stálý pozorovatel Svatého stolce v Ženevě Arcibiskup Ivan Jurkovič, Stálý pozorovatel Svatého stolce v Ženevě 

Svatý stolec k debatě o revizi státních orgánů pro Úmluvy o lidských právech: Nevnášet do dohod nové koncepty

”Úmluvy o lidských právech musejí být interpretovány rigorózně. Jakákoli interpretace překračující rigorózní rámec je neplatná a projevila by se jako škodlivá a kontraproduktivní,” zdůraznil arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce při úřadech OSN v Ženevě, ve svém vystoupení v rámci neformálních konzultací o procesu revize systému státních orgánů pro mezinárodní Úmluvy o lidských právech.

Neohrožovat hodnotu ratifikace

S odkazem na nutnost vzájemného dialogu mezi státy upozornil vatikánský diplomat, že “jakýkoli pokus o změnu rozsahu nebo obsahu závazků jednotlivých smluvních států bez jejich souhlasu, by znamenal popření hodnoty jeho ratifikace”. Arcibiskup Jurkovič zároveň vyzval k zajištění koherentnosti mezi závěry vyvozenými jednotlivými státy z těchto úmluv a mezinárodním právem. Jak totiž poznamenal, v této rovině dochází často “k dynamické interpretaci úmluv a k zavádění nových konceptů”, ačkoli vídeňská konvence z roku 1969 požaduje rigorózní interpretaci lidskoprávních dokumentů. Na závěr vatikánský reprezentant odkázal také na rezoluci OSN z roku 2014 (68/268), vydanou s cílem “posílit a zlepšit účinnost systému státních orgánů pro Úmluvy o lidských právech,” kde se v šestém paragrafu doporučuje neustálá konfrontace mezi smluvními státy, s ohledem na specifičnost jednotlivých výborů a jejich zmocnitelů, ale také hledisek jednotlivých států.

(job)

3. září 2020, 12:54