Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Rok Božího slova připomene svatého Jeronýma

Církev v Bosně a Hercegovině se připravuje na Rok Božího slova, který zahájí 30. září. Na tento den připadá liturgická památka sv. Jeronýma, učitele církve a překladatele Písma svatého z původních jazyků do latiny. Jeroným zemřel před šestnácti stoletími v Betlémě (420), avšak narodil se roku 347 v dalmátském Stridonu, tedy na území dnešní Bosny.

Toto výročí nás vybízí k tomu, abychom “šířili, četli a vážili si Božího poselství, obsaženého v Písmu”, píše Biskupská konference Bosny a Hercegoviny v pastýřském listě k vyhlášenému roku. Biskupové zejména doporučují, aby se organizovaly katecheze a jiné formy biblického vzdělávání ve farních a řeholních společenstvích. Velice užitečná by byla též společná četba Písma v rodině, čteme v listě bosenských pastýřů.

(jag)

23. září 2020, 16:14