Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

“Bůh bydlí v Holandsku” - kniha o životě v sekularizované společnosti

“Jedině ten, kdo má osobní vztah k Ježíši, zachová víru,” konstatuje kardinál Willem Eijk v knižním rozhovoru o každodenním životě v sekularizovaném Holandsku. Podle utrechtského arcibiskupa prožívá církev v této zemi jednu z největších krizí víry ve své historii. Sám však neztrácí naději. Odtud také titul knížky: “Bůh bydlí v Holandsku”.

Kniha podrobně ilustruje soumrak katolické víry v jedné z nejhlouběji sekularizovaných zemí světa. Ze 17 milionů obyvatel se k římské církvi hlásí necelých 3,5 milionu, z toho sotva 150 tisíc přichází pravidelně na nedělní mše. Každý měsíc se zavírají další kostely, přeměňované na restaurace, muzea či sportovní objekty. 

“Důsledkem minulých “pokrokových” desetiletí revoluční generace ’68 je to, že ani pastýři ani věřící už přesně nevědí, co je podstatou jejich víry. Rozmáhá se hyper-individualismus a společnost je stále méně tolerantní vůči těm, kdo smýšlejí jinak, než jak káže vůdčí ideologie,” konstatuje kardinál Eijk. Církev a víra byla v posledních letech zcela vyloučena mimo společnost.

“Kdo se otevřeně hlásí ke Kristu a má křesťanské názory například na manželství, sexuální etiku a ochranu života od počátku do přirozené smrti, je vnímán jako odrozenec vybočující z celku,” říká utrechtský arcibiskup. Při analýze největších škod v místní církvi jmenuje postupné upouštění od svátostí a vytváření “vlastní liturgie”, při níž se například mešní čtení zastupovala libovolnými texty, stejně jako uplatňování “pokrokové morálky”.  “Teprve až urovnáme věci ve svém vlastním domu, bude církev znovu schopná evangelizovat svět,” dodává kardinál Eijk.

Holandský primas nicméně spatřuje naději v nově se probouzejících povoláních, v mladé generaci, která skutečně hledá své místo v církvi a nespokojuje se s čímkoliv. Kdo nakonec zůstane v církví? - ptá se utrechtský arcibiskup - “Kněží a laici z '68, z oněch chaotických let, kdy se šířily ultraprogresivní názory, už tu téměř nejsou,” odpovídá a pokračuje: “Stále máme v Holandsku lidi, kteří skutečně věří, modlí se a mají osobní vztah s Ježíšem. Stáváme se církví z volby, kde lidé chtějí žít podle víry. Právě oni jsou nadějí na nový počátek církve v naší zemi,” říká kardinál Eijk v knížce “Bůh bydlí v Holandsku”. Knižní rozhovor s ním vedl italský novinář Andrea Galli a vyšel v nakladatelství Ares.

(job)

24. září 2020, 11:43