Hledejte

Kardinál Angelo Bagnasco Kardinál Angelo Bagnasco 

Kardinál Bagnasco: Nelze žít ve světě založeném na podezřívavosti

Naší nadějí není nějaké neurčité světlo, ale Kristus – říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konference (CCEE), jejíž zasedání mělo v sobotu končit v Praze, ale nakonec probíhalo pouze digitálně.

35 předsedů národních biskupských konferencí se prostřednictvím videokonference zamýšlelo nad situací církví v Evropě po pandemii. Hovoří kardinál Bagnasco:

„Vyšli jsme z reality pandemie, kterou evidentně nelze opomenout, a věnovali jsme se jejím nejrůznějším dopadům v pastorační, náboženské a ekologické oblasti. Naše práce se tedy odehrávala v rámci těchto tří tematických okruhů, o nichž také papež František v poslední době mluví často. V závěrečném poselství, které jsme jako plenární zasedání schválili, mluvíme o důvěře, naději a světle, které ovšem není nějakým neurčitým světlem. Pro nás křesťany je nadějí Kristus, on je zdrojem naší naděje, síly a odvahy. Konstatovali jsme ale také antropologické základy této důvěry, založené v lidském srdci, které v každé době cítí, že osamocenost, izolovanost, odtažitost od druhého není jeho domovem. Není možné žít ve svět, kde si lidé navzájem nemohou důvěřovat a kde se žije v podezřívání. To je věc stojící v protikladu k charakteru lidského srdce, které je místem odkud vychází důvěra. A tedy Kristus, který je pro křesťany zdrojem absolutní důvěry, jež se stala tělem a konkrétní tváří, zároveň nachází půdu připravenou v srdci každého člověka.”

Evropští biskupové ve svém poselství varují před vzájemným odcizováním. Vztahovost je základem naší přirozenosti a každá uzavřenost pro druhé kvůli sebeobraně je nakonec namířena proti lidské důstojnosti a v posledku proti lidským právům, upozorňují biskupové.

„Již z předchozích konzultací zřetelně vyšlo najevo, že všechny země našeho kontinentu prožívají totéž. Nejen pokud jde o pandemickou situaci, se všemi důsledky, ale také opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Všude došlo k tzv. eucharistickému postu, k nemožnosti účastnit se přímým způsobem eucharistie. Někde šlo o omezení, jinde o naprosté uzavření. Na druhou stranu je tu svědectví mnoha lidí, pořádkových služeb, zdravotníků, kněží, řeholníků a dobrovolníků, kteří zůstali na svých místech a plnili svou roli, samozřejmě v rámci norem stanovených kompetentními autoritami. Jejich činnost se znásobila ve srovnání s obvyklou situací a vytvořili skutečně obdivuhodnou síť solidarity a charity – což si zaslouží náš obdiv a vděčnost.“

Podle kardinála Bagnasca však lze zahlédnouti určité impulsy svědčící o změně kurzu také na úrovni Evropské unie.

„Vedle tohoto lidového hnutí se nám zdá – a zahrnuli jsme to také do závěrečné zprávy – že Evropská unie začíná projevovat známky jakési konverze, větší solidarity a pozornosti vůči všem zemím a především těm, které se potýkají s většími problémy. Po první váhavosti došlo k určitému zrychlení a jisté náznaky tu jsou. Věříme tedy, že Evropa může z krize vyjít proměněná.“

(job)

28. září 2020, 15:30