Hledejte

Soul, ilustrační foto Soul, ilustrační foto 

Jihokorejští biskupové proti antidiskriminačnímu zákonu: respektovat zdravý rozum

Znepokojení nad koncepcí antidiskriminačního zákona diskutovaného v jihokorejském parlament vyjádřili tamní biskupové. “Komplementárnost a život, to je skutečná rovnost,” konstatují k návrhu, který otevírá cestu k jednopohlavním manželstvím.

Antidiskriminační zákon předložila 29. července Strana spravedlnosti. Biskup Lee z Bioetického výboru jihokorejských katolíků zdůraznil, že návrh zákona by neměl přehlížet zvláštní význam a roli lásky mezi mužem a ženou a význam rodinného společenství. V prohlášení vydaném jménem biskupské konference vybídl, aby zvláštní hodnota manželství, které je zcela zásadní pro přivádění lidských bytostí na svět a jejich výchovu k vlastní důstojnosti, nebyla přehlížena nebo ignorována ve jménu nediskriminování. 

Navrhovaný zákon by neměl porušovat práva dětí. Šíření umělých oplodnění, selektivních abortů, genetických manipulací a také adopce homosexuálními a podobnými páry, totiž tato práva narušovat mohou, stojí v prohlášení. 

Biskup Lee dále s odkazem na encykliku Amoris Laetitia podotýká, že církev vystupuje proti veškerým formám diskriminace základních lidských práv, ať už sociálních či kulturních, souvisejících s pohlavím, rasou, barvou pleti, sociálním statutem, jazykem či náboženstvím. Zákon se nicméně mine se svým posláním, pokud bude “podlamovat antropologické základy manželství a rodinného společenství” a měl by tedy být napsán formou “přijatelnou základním zdravým rozumem a ve prospěch společného dobra lidské společnosti,” čteme v poselství jihokorejských biskupů k návrhu antidiskriminačního zákona. 

(job)

17. září 2020, 18:54