Hledejte

Minsko-mohylevský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz Minsko-mohylevský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz 

Arcibiskupu Kondrusiewiczovi odepřen vstup do Běloruska

Minsko-mohylevský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz nebyl vpuštěn do své země. Pohraniční stráž na přechodu Kužnica Bialystok-Bruzgi zastavila minského arcibiskupa Kondrusiewicze a bez udání důvodu jej vrátila zpět do Polska. V neděli 31. srpna se ve všech kostelech četlo jeho poselství na téma probíhající krize.

Informaci o nevpuštění minsko-mohylevského aricibiskupa a předsedy Běloruské biskupské konference Tadeusze Kondrusiewicze do země zveřejnil již včera generální vikář jeho arcidiecéze, biskup Juryj Kasabucki. V oficiálním prohlášení publikovaném na stránkách catholic.by rovněž upřesnil, že arcibiskup Kondrusiewicz je běloruským občanem.

Arcibiskup Kondrusiewicz: Nechci se stát další příčinou napětí

“Vojáci byli velmi zdvořilí, ale pověděli mi, že nemohu projít a musím se vrátit zpátky. Nyní píšu občanským orgánům s žádostí o vysvětlení. Odvolávám se na platné zákony a především jim také říkám, že si nepřeji, aby se můj případ stal příčinou dalšího napětí v naší zemi,” uvedl arcibiskup Kondrusiewicz pro agenturu SIR, která jej zastihla v polské farnosti, kam se prozatím uchýlil. “Byl jsem v autě s jedním knězem a řeholnicí,” líčí události včerejšího rána. - “Projeli jsme polskou hranicí a když jsme přijeli na kontrolní místo v Bělorusku, pohraniční stráž zkontrolovala dokumenty a sdělila mi, že mám jít stranou. Kněz a řeholnice, kteří byli se mnou, prošli. Pak za mnou přišel důstojník a řekl mi, že nemám právo překročit hranice a vyzval mne k návratu do Polska. Žádné vysvětlení nepodal. Neřekl mi, co je důvodem tohoto opatření. Nerozuměl jsem a stále ještě nerozumím, proč mne tady zastavili.” Jak dále uvedl arcibiskup Kondrusiewicz, podle platných zákonů má jako běloruský občan právo vrátit se do vlasti v jakékoli chvíli.

Modlitba za návrat arcibiskupa

Zpráva o zamítnutí práva na vstup do země arcibiskupu Kondrusiewiczovi vyvolala mezi běloruskými katolíky “hořkost a smutek”. Generální vikář minsko-mohylevské arcidiecéze vybídl kněze řeholníky a věřící k modlitbě, aby se arcibiskup mohl vrátit domů co nejdříve. Údiv budí zejména skutečnost, že státní orgány nepodaly pro svůj postup žádné vysvětlení.

Nedělní list arcibiskupa Kondrusiewicze

V pastýřském listu, čteném v neděli 31. srpna v běloruských římskokatolických kostelích, arcibiskup Kondrusiewicz mluvil o “bezprecedentní sociálně politické krizi, která se den za dnem prohlubuje”. V zemi dosud mírumilovné a tolerantní “pozvedl bratr ruku na bratra, byla prolita krev a mnoho lidí bylo zraněno.” Upozorňoval rovněž na povážlivou ekonomickou situaci, hrozbu “mezinárodní izolace” a rostoucí rozdělení ve společnosti. Připomínal, že svoboda, kterou Bělorusko získalo až na začátku 90. let, je “velkým darem” a zároveň “velkým úkolem”. S odkazem na neblahé dědictví ateisticko-totalitního režimu poukazoval na nezakotvenost běloruské společnosti a její potíže s chápáním pravé svobody.

“Přijímají se zákony, které jsou v rozporu s řádem stanoveným Bohem a vedou k morální korupci, ničí rodinu jako základ společnosti, neváží si daru život od Boha a manipulují s ním, propagují anti-duchovní kulturu, zakazují náboženství ve školách,” napsal arcibiskup Kondrusiewicz a vypočítal rovněž vztahy mezi náboženskými organizacemi a státem, které již dlouho “neodpovídají světovým standardům”.

Pastýřský list analyzoval také současnou krizi, kterou označil za nevyhnutelný důsledek “hříchu anarchie”, který si žádá pokání, protože lež musí být přemožena pravdou, zlo dobrem, nenávist láskou, odsouzení odpuštěním a zhoubné rozdělení jednotou. Na závěr arcibiskup Kondrusiewicz vybídl katolickou církev v Bělorusku, aby řešila politickou krizi prostřednictvím dialogu a modlitby, a na konec září vyhlásil pouť do čtyř katedrálních chrámů v Bělorusku na úmysl překonání sociálně-politické krize.

(job)

1. září 2020, 13:17