Hledejte

Vatican News
POPE-BAPTISM/ POPE-BAPTISM/  (Vatican Media)

První oběť liturgistické kreativity: kněz zjistil, že nebyl platně pokřtěn

Detroitská diecéze zažila nemilé překvapení. Její kněz Mathew Hood totiž po přečtení nóty Kongregace pro nauku viry ze 6. srpna a po zhlédnutí videozáznamu svého křtu zjistil, že byl pokřtěn neplatně, což znamená, že nebyl biřmován, nepřijal jáhenské, ani kněžské svěcení, a během své služby neudělil platně žádnou svátost. Otec Hood, vysvěcený před třemi roky, je tak první známou obětí liturgistické kreativity, proti níž zmíněnou nótou nedávno zakročil Petrův nástupce. Neplatný křest udělil stálý jáhen, Mark Springer, který takto křtil 14 let ve farnosti sv. Anastázie de Troy v Michigen. Krátce po tomto nemilém zjištění Mathew Hood přijal platně všechny svátosti křesťanské iniciace a 17. srpna tentokrát platně také kněžské svěcení. Na situaci reagoval ordinář diecéze Detroit zvláštním pastýřským listem. Arcibiskup Allen H. Vigneron vysvětluje, co se stalo, a prosí věřící, pokud přijali neplatné svátosti, jež udělil zaviněně zmíněný stálý jáhen a nezaviněně otec Hood, aby se přihlásili na biskupský úřad. Tato epizoda ze Spojených států amerických výmluvně vyjevuje křehkost svátostné komunikace víry, jakož i odpovědnost či spíše nezodpovědnost liturgistické kreativy.

 

(mig)

27. srpna 2020, 13:08