Hledejte

Nečekaný objev křesťanských fresek v benátské bazilice

„Svědčí o mariánské úctě a křesťanských kořenech Benátek“, vysvětlil při prezentační tiskové konferenci benátský patriarcha Francesco Moraglia, a poukázal na význam sakrálního umění, které zastává úlohu „katecheze i pro toho, kdo je nevěřící, a v liturgickém prostoru vyjadřuje slavenou a stvrzovanou křesťanskou víru.

Ostrov Torcello byl jedním z nejstarších a rovněž vysoce prosperujících sídel v benátské laguně. Jeho hustě osídlené území dokonce tvořilo vlastní diecézi, pro kterou byla v roce 639 posvěcena nová katedrála. Tu o několik století později – od poloviny 11. do poloviny 12. století – vyzdobil impozantní mozaikový cyklus, jeden z nejdůležitějších v severní Itálii a srovnatelný s mozaikami v římské bazilice Santa Maria Maggiore. O to překvapivější byl nynější nález fresek, soustředěných do dvou tematických okruhů – jeden zobrazuje epizody ze života Panny Marie, druhý pak svatomartinskou legendu.

„Tento objev vede k nečekaným důsledkům – zejména upozorňuje na silné zakořenění mariánské úcty na benátském území. Důležitá je rovněž postava sv. Martina z Tours v rámci trojúhelníku, který propojuje Polsko, západní Francii a ostrov Torcello ve společném potvrzení kristologické víry a zápasu proti arianismu.“

Poznamenává patriarcha Moraglia. Původní výzdobu benátské baziliky se nyní pokusí zrekonstruovat archeologové a epigrafikové z univerzity Ca´Foscari. Delegát benátského patriarchátu pro kulturní památky, otec Gianmatteo Caputo, pro Vatikánský rozhlas hovoří o novince, která dokládá postavení Benátek jako mostu mezi Východem a Západem:

„Fresky nebudou viditelné, protože jsou umístěny pod střechou baziliky. V každém případě budou bezpečně uchovány jako součást benátských dějin. Jejich zakonzervování umožní program Save Venice, na němž se podílí rovněž benátský patriarchát od minulého roku, kdy záplavy poničily více než osmdesát kostelů. V rámci tohoto restaurátorského projektu jsou zásadní příspěvky severoamerických donátorů, kteří právě ostrovu Torcello přiznali ústřední místo v historii benátské laguny. Bazilika na tomto ostrově vznikla současně s Vévodským palácem. Mluvíme o epoše, v níž se Benátky začaly rozvíjet v celé své velikosti“,

uzavírá delegát benátského patriarchátu pro kulturní dědictví.

(jag)

1. srpna 2020, 15:45