Hledejte

o. Eusebio Francisco Kino o. Eusebio Francisco Kino 

Otec Kino, jezuita na koni

Mladý stát Arizona, který se do Spojených států amerických začlenil teprve v roce 1911, v polovině šedesátých let (14.2.1965) prožíval svůj slavnostní den na washingtonském Kapitolu. V tamní Síni slávy byla odhalena socha otce zakladatele Eusebia Francisca Kina. “Explorer, Historian, Rancher, Mission builder and Apostle to the Indians”, hlásá nápis na jejím podstavci. Heroický stupeň ctností u tohoto původem italského jezuity Eusebia Francesca Chiniho (1645-1711) v minulém týdnu uznal papež František.

Přibližme si život tohoto jihotyrolského rodáka, jehož odkaz uchovává kulturní sdružení, které vzniklo počátkem devadesátých let a založilo svému krajanovi malé muzeum v rodné vsi. Eusebio se narodil v tridentském údolí Val di Non, 10. srpna 1645, rodičům Františkovi a Markétě. Absolvoval jezuitské gymnázium v Tridentu a studia dokončil v tyrolském Hallu, kde po vyléčení z těžké nemoci vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, aby se věnoval misiím v Indii, jak o několik let dříve učinil jiný syn tohoto regionu, otec Martino Martini.

Roku 1677 přijal Eusebio Francesco Chini kněžské svěcení v bavorském Eichstattu a o čtyři roky později, když mu bylo šestatřicet let, se po tříměsíční plavbě konečně vylodil v mexickém Vera Cruz, “Novém Španělsku”. Poté, co se rychle vyčerpaly španělské pokusy o trvalé osídlení Kalifornského poloostrova, kterých se účastnil jako misionář a královský zeměpisec, zahájil otec Francisco Kino – jak zní pošpanělštěná podoba jeho jména – své celoživotní dílo, a sice evangelizaci indiánského kmene Pima, spojenou s občanským, sociálním a hospodářským povznesením tohoto obyvatelstva.

Toto dobrodružství potrvá až do jeho smrti v roce 1711. Po čtyřiadvacet let byl otec Kino duší mnoha misií, které založil a z nichž jsou dnes kvetoucí města ve spolkových státech Sonora (Spojené státy mexické) a Arizona (Spojené státy americké). Z italského jezuity, jehož Bůh umístil vprostřed stvoření, se stal průzkumník a pionýr, historiograf a kartograf, kovboj a rančer. Učil pěstování ovoce a zeleniny, v oněch oblastech neznámých, zavedl chov dobytka a zpracování železa. Houževnatě hájil důstojnost a zájmy “svých” Indiánů před zpupností konkvistadorů a vymohl si královský dekret, který konvertity zbavoval práce v dolech a platby daní. Takto nasměroval hospodářský rozvoj pouštního kraje spalovaného sluncem.

Otec Kino vykonal mnoho výzkumných cest a vědecky doložil, že Kalifornie utváří poloostrov. Na koni odhadem urazil 12 800 km Sonorskou pouští. Výsledkem tohoto úctyhodného podnikání je řada duší přivedených k Bohu, život darovaný poušti a přiznání lidské a křesťanské důstojnosti indiánskému etniku. Jeho apoštol zemřel v jedné z nově založených misií (sv. Magdalény) 15. března 1711, “v pokoji a chudobě”, o níž svědčilo celé jeho předchozí bytí, jak poznamenávají očití svědkové (P. Charles W. Polzer). V misii sv. Magdalény jej věřící začali velice záhy uctívat a tuto lidovou úctu počátkem našeho století ještě více potvrdilo a rozšířilo nalezení Kinových deníků v archivu hlavního mexického města. Roku 1966 byl identifikován jeho hrob v již zmíněné misii. Jméno otce Kina nesou školy, univerzity a nemocnice v různých osadách Sonorské poušti a v jejím mexickém centru, Hermosillu, byl zahájen beatifikační proces. Nynější vyhlášení hrdinského stupně ctností se tudíž stalo další důležitou etapou na cestě k uznání svatosti tohoto “jezuity na koni”.

(jag)

13. července 2020, 13:11