Hledejte

Vatican News
Breviář otce Jacquese Hamela Breviář otce Jacquese Hamela 

Otec Hamel se stal vzorem pro kněze a bohoslovce

Na neděli 26. července připadá čtvrté výročí mučednické smrti otce Jacquese Hamela. Jeho vražda měla být ostentativním útokem islamistických teroristů na církev. Místo toho nechtěně ukázali světu postavu prostého a v každodenní službě věrného kněze.

Hrob otce Hamela se stal poutním místem francouzských kněží a bohoslovci v něm vidí vzor k následování, “staršího bratra”, který se až do konce svých dní dával druhým. Poukazuje na to P. Roch Valentin, rektor Mezinárodního bohosloveckého semináře ve francouzském Ars.

“Byl to člověk, který dával svůj život každodenně jako obyčejný kněz ve farnosti. Zůstal věrný své službě také v pokročilém věku - a právě během naplňování této služby byl zavražděn. Proto stále více kněží putuje k jeho hrobu, aby si vyprosili jeho přímluvu. Prosí o milost věrnosti, milost milovat navzdory všemu a v každé chvíli. Protože takový byl otec Jacques. Jan Pavel II. píše v exhortaci Pastores dabo vobis, že pastýřská láska se projevuje právě v celistvosti sebedarování církvi, po Kristově vzoru a spolu s Ním. Jinými slovy, Ježíš chce přeroubovat svou lásku do srdcí kněží, aby i oni milovali tak jako On. Odvoláváme se tedy k osobnosti otce Jacquese při formaci bohoslovců, při duchovních cvičeních. A je pravda, že bohoslovci v něm objevují svého staršího bratra, který vytrval v lásce až do konce. Napomáhá utváření srdce, což je podstatnou součástí kněžské formace. Mladí lidé přicházejí do semináře s upřímnou velkodušností. Když se člověk zamiluje, chce dát všechno. A my je musíme vychovávat tak, aby mohli v tomto sebedarování vytrvat, aby tato velkodušnost byla stálá a přinášela jim štěstí.”

(job)

25. července 2020, 13:22