Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto  (AFP or licensors)

Kardinál Napier: Trpělivě hlásejme víru, nebojme se říkat pravdu

Boj s rasistickým apartheidem byl bojem proti politickému systému, který byl identifikovatelný a v němž bylo snadné ukázat na situace, jimiž lidi ničil. Oproti tomu hnutí Black Lives Matter je nastaveno natolik obecně, že není zřejmé, jak chce proti rasismu bojovat. Jako by chtělo představovat všechny bílé coby nepřátele černých a naopak, a navíc jeho manifest sleduje také jiné cíle: chce ničit rodinu jako údajně západní vynález, propaguje genderové a abortistické ideologie - upozorňuje kardinál Napier z Jihoafrické republiky.

Durbanský arcibiskup a františkán Wilfrid Fox Napier zná rasismus zblízka. Sám jej zakusil, bojoval proti němu a slavil úspěch nad jeho porážkou ve své rodné zemi. V roce 1988 osobně odradil Jana Pavla II. od návštěvy v Jihoafrické republice: považoval totiž za věc respektu k černým katolíkům, aby se nemuseli dívat, jak jejich duchovního vůdce eskortují stejné bezpečnostní síly, jaké je v každodenním životě terorizovaly. A přece současné antirasistické hnutí Black Lives Matter jihoafrického kardinála nepřesvědčuje kvůli vágnosti svého programu a příchylnosti k novým ideologiím. “Měli by se zaměřit ve svém protestu na specifická témata, v nichž je kvalitativní skok možný a kde se věci mohou změnit,” radí dnešním aktivistům. Doporučuje vycházet při tom z konkrétních, prožitých situací a vztáhnout je na celou společnost. “Když jsem si ale přečetl manifest BLM, povšiml jsem si, že jejich mise nespočívá pouze ve vykořenění rasismu. Našel jsem v něm totiž cíle jako je zničení rodiny jako vnuceného západního modelu. (…) Dále nacházíme v manifestu propagaci genderové ideologie a protirodinné agendy,” vypočítává dále “slabosti” tohoto hnutí.

Řešení v boji proti rasismu spatřuje kardinál Napier v návratu k Božímu slovu, které “definuje, kdo jsme”. “Už v knize Genesis je jasně řečeno, že všechny životy mají stejnou hodnotu a každý člověk byl stvořen k Božímu obrazu a podobě. A to je první věc, kterou musíme mít na zřeteli. Vidět Boha v druhém a chovat se tak, aby jej také oni viděli ve mně. To je cesta k vykořenění rasismu ze společnosti,”definuje nesnadnou, protože k nitru každého jednotlivce mířící, křesťanskou maximu jihoafrický kardinál. Jeho nedůvěru k současné formě antirasistického hnutí však posiluje zejména odchýlení od původních cílů a inklinace k jiným ideologiím a zájmům, které jsou dokonce v některých ohledech v rozporu s jeho identitou. “Vůle snižovat počet Afričanů je bezpochyby projevem rasismu. Stejně jako přidělování hospodářské pomoci africkým zemím pod podmínkou, že zavedou zákony o svazcích lidí stejného pohlaví, potratech a podobných záležitostech. V tomto stylu působení mezinárodních mocností je skutečný rasismus,” odkazuje kardinál Napier k tedencím, které papež František opakovaně pranýřuje jakožto nové “ideologické kolonizace”.

A na dotaz ohledně norem připravujících na západě omezení svobody svědomí a názoru, jako například právě projednávaný italský zákon o homotransfobii, který by mohl sankcionovat například i papežův nedávný výrok, že “rodina je pouze mezi mužem a ženou”, jihoafrický kardinál vybízí především k odvaze. “Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom přesvědčili své okolí, že existují některé věci lidské přirozenosti, o nichž nerozhodujeme,” konstatuje kardinál Napier a vybízí k co nejjasnějšímu a nejprostšímu hlásání víry. “Nesmíme mít strach říkat pravdu. Moc rád mám výzvu sv. Jana Pavla II.: “Nebojte se”.  Často tuto větu opakoval a myslím, že bychom si ji měli vzít za své životní motto. Pokud nevěříme, že Ježíš je s námi, budeme mít strach. Když ale víme, že Ježíš s námi je a věříme tomu, pak mít strach nebudeme,” říká arcibiskup jihoafrického Durbanu, kardinál Wilfrid Fox Napier.

(job)

15. července 2020, 15:28