Hledejte

Biskup Stephan Ackermann Biskup Stephan Ackermann 

Trevírský biskup musí přepracovat plánovanou diecézní reformu

Trevírský biskup Stephan Ackermann bude muset po rozhovorech ve Vatikánu pozměnit připravovanou reformu své diecéze, která se měla stát vzorem v německojazyčné oblasti.

Římské úřady na novém farním uspořádání kritizovaly především postavení faráře, který by byl členem řídícího týmu společně s laiky, a pozice zbylých kněží v diecézi, sdělilo v úterý trevírské biskupství.

Další výhrady Kongregace pro klérus a Papežské rady pro výklad legislativních textů zazněly k planované velikosti a uspořádání farností, které nyní biskup Ackermann přepracuje spolu s trevírskou diecézní radou. Další kroky pak mají být projednávány v úzké spolupráci s Římem, aby se dostálo jak jeho názorům, tak závěrům diecézní synody. Trevírská diecéze se člení do téměř devíti set farností, částečně velice malých. Diecézní synoda v roce 2016 doporučila jejich sloučení do “širších pastoračních celků”. Plánovalo se utvoření 35 velkých farností, které měl spravovat tým složený z jednoho faráře a dvou laiků. Ostatní kněží neměli v zamýšlené struktuře žádnou funkci.

Stížnosti jednoho kněžského sdružení a mnoha věřících přiměly vatikánské úřady k tomu, aby průběh reformy v listopadu loňského roku pozastavily a nařídily její prověření. Podle vlastního vyjádření trevírské diecéze měla totiž reforma modelový charakter a mohla ovlivnit církev v německojazyčných státech. Patnáct “nových” farností v trevírské diecézi mělo odstartovat od ledna tohoto roku, dalších dvacet pak podle plánu mělo následovat o rok později. Biskup Ackermann se do Vatikánu dostavil minulý pátek a o svých reformních plánech hovořil s kard. Beniaminem Stellou, prefektem Kongregace pro klérus, a arcibiskupem Filippem Iannonem, předsedou Papežské rady pro výklad legislativních textů.

(jag)

10. června 2020, 12:41