Hledejte

Vatican News
Barcelonský chrám Svaté rodiny Barcelonský chrám Svaté rodiny 

Sagrada Familia opětovně otevírá v červenci

Pouhých pět hodin stačilo obyvatelům Barcelony, aby si rozebrali 37 750 vstupenek do Sagrada Familia, která opětovně otevře v červenci a srpnu po dlouhé uzavírce, zapříčiněné koronavirem. První fáze bezplatného vstupu o prvních dvou červencových víkendech bude vyhrazena zdravotnickému personálu a bezpečnostním složkám, druhá fáze umožní Barceloňanům, aby Gaudího chrám navštívili o víkendových odpolednech od 18.7. do 31.12. v omezeném počtu a bez přítomnosti turistů. Třetí fáze postupného zpřístupňování se obrací k lokálnímu a mezinárodnímu turismu, avšak její termín dosud nebyl stanoven.

Na sedmý červenec připadlo výročí úmrtí Antoni Gaudího (zemřel tragicky 7.6. 1926 ve věku 73 let). Agentura Acistampa přinesla v této souvislosti rozhovor s předsedou Asociace pro Gaudího beatifikaci, kterým je architekt José Manuel Almuzara. Na dotaz, zda původní pohnutkou ke stavbě chrámu Svaté rodiny byl boj s epidemií, odpovídá: “Sdružení pro stavbu Sagrada Familia nevzniklo kvůli epidemii. Výkupný chrám měl “probudit ospalá srdce z vlažnosti, vyvýšit víru a dodat vřelost lásce”, jak můžeme číst v záznamu k položení základního kamene z 19. března 1882. Josè Maria Bocabella Verdaguer (1815-1892) založil tento spolek o vigilii slavnosti Neposkvrněné Panny Marie, 7. prosince 1866, a jeho členové, ctitelé sv. Josefa, se obraceli ke svému patronovi, aby si vyprosili jeho cennou ochranu, podporu katolické církve a dobro společnosti s ryze charitativním účelem, zaměřeným proti nemorálnosti a pochybením. Od roku 1867 publikovali časopis ‘El Propagador de la Devoción a San José’, který imitoval obdobnou tiskovinu, řízenou francouzským maristou, p. Josephem Huguetem. Dnes tento měsíčník neze název Temple”, vysvětluje předseda občanského sdružení, které šíří Gaudího umělecký i duchovní odkaz a shromažďuje podklady k jeho beatifikaci.

Gaudího beatifikační proces byl po diecézní fázi před necelými třinácti lety oficiálně postoupen do Říma (9.7.2013). “Od té doby se pracuje na spisu o jeho životě, ctnostech a pověsti svatosti (positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis)”, vysvětluje španělský architekt. “Pokud členové Kongregace pro svatořečení vyjádří jednotné kladné mínění o hrdinském stupni Gaudího ctností, předloží papeži příslušný dekret a Gaudí bude vyhlášen za “ctihodného”, uzavírá José Manuel Almuzara.

(jag)

18. června 2020, 12:57