Hledejte

Arcibiskup Franz Lackner Arcibiskup Franz Lackner 

Rakouské biskupy povede františkán Lackner

Rakouská biskupská konference má nového předsedu. Salcburský arcibiskup Franz Lackner (63) nahradí kardinála Christopha Schönborna (75), který z úřadu odchází po dvaadvaceti letech. Volba proběhla v úterý v Mariazell, kde rakouští biskupové až do čtvrtka jednají na plenárním zasedání. Zastupujícím místopředsedou biskupské konference se stal linecký biskup Manfred Scheuer (64).

Rezignaci na vedení biskupské konference oznámil kardinál Schönborn už počátkem března a volba se původně měla uskutečnit v témže měsíci. Jarní zasedání biskupské konference se pak nicméně odložilo kvůli pandemickým omezením, během kterých život rakouské církve koordinovala ad hoc vytvořená biskupská komise. Toto grémium, složené z tří diecézních biskupů, včetně Franze Lacknera, pod vedením vídeňského arcibiskupa, kard. Schönborna, každý týden jednalo ve videokonferenci o všech důležitých otázkách, které se vynořily během karantény.

Jako nový předseda biskupské konference si mons. Lackner přeje posílit “bratrskou spolupráci mezi rakouskými biskupy” a zároveň vnášet “starosti, nedostatky, ale též naděje a vize rakouské církve do světové církve a rovněž ji právnicky zastupovat”, zdůraznil bezprostředně po volbě v rozhovoru pro agenturu Kathpress. Kromě díků adresovaných kard. Schönbornovi, jehož si ve své budoucí úloze bere za vzor, vyzval salzburský arcibiskup k novému zamyšlení nad tím, jak ještě více zdůraznit to, co je na víře podstatné, tedy evangelium s jeho poselstvím Boha, přátelského vůči člověku. Církev se má stávat solí země a světlem světa, užil biblických slov.

Nový předseda Rakouské biskupské konference se narodil 17.7.1956 jako Anton Lackner ve Feldbachu a vyrůstal v rodině drobných zemědělců. Povinnou školní docházku zakončil jako elektrikář a za vojenské služby na Kypru v jednotkách OSN v něm dozrálo povolání ke kněžství. Zapsal se proto na gymnázium v Hornu a v roce 1984 vstoupil do františkánského řádu. Přijal jméno jeho zakladatele, v roce 1989 složil slavné sliby a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. Po studiu teologie ve Vídni a doktorátu z filosofie na papežské univerzitě Antonianum vyučoval metafyziku v posledně jmenované instituci, než byl povolán do vedení vídeňské františkánské provincie (1999). Současně obdržel katedru filosofie na Filosoficko-teologické vysoké škole v Heiligenkreuzu.

V říjnu 2002 se stal světícím biskupem diecéze Graz-Seckau a v prosinci téhož roku byl jmenován biskupem této rakouské diecéze. Metropolitní kapitula při salcburské katedrále v listopadu 2013 zvolila Franze Lacknera salzburským arcibiskupem a po potvrzení papežem Františkem byl počátkem následujícího roku uveden do úřadu. Jako metropolita salzburské církevní provincie stojí Lackner v čele západorakouských diecézí. Z toho důvodu byl z papežova pověření vloni vyslán jako apoštolský vizitátor do Korutan, aby prověřil situaci v diecézi Gurk (zpronevěra ve správě diecéze biskupem Aloisem Schwarzem). Při rakouské biskupské konferenci nese Franz Lackner odpovědnost za vzdělávací sektor (univerzity a teologické fakulty) a za komisi pro manželství, rodinu a ochranu života.

(jag)

17. června 2020, 12:17