Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Kde se dobře daří duši, čerpá posilu i tělo

Nemocní lidé opět dostávají příležitost putovat do Lurd. Dvě hlavní italské organizace, zajišťující přepravu nemocných na toto francouzské poutní místo, zahájily zápisy na první zájezdy po pandemické přestávce. První z nich proběhnou v polovině srpna.

Nemocní budou cestovat letecky a autobusy. S železniční přepravou se v této chvíli nepočítá. Nebude prozatím také možné transportovat všechny kategorie nemocných, stále totiž platí některá sanitární opatření, upřesňuje otec Paolo Angelino, ředitel organizace OFTAL. Již nyní je ale zřejmé, že poptávka je obrovská. Hovoří P. Angelino.

“Je to velké znamení naděje, protože období izolace, bolesti a epidemie těžce zasáhlo nemocné lidi. Proto nyní potřebují silná znamení naděje, naděje, která není pouhým kalkulem, jaký nabízí tento svět. Touží po naději dovolující pozvednout zrak vzhůru. Učí nás tomu také papež František, který se nedávno modlil před Lurdskou jeskyní ve Vatikánských zahradách. Můžeme si z něho vzít příklad a vrátit se do Lurd, do Massabiellské jeskyně, která je jedním z velkých míst naděje na tomto světě, je nebeským oknem otevřeným pro naši zemi.”

Jak připomíná otec Angelino, kde se dobře daří duši, čerpá posilu i tělo. "Nesmíme zapomínat, že křesťanské zjevení obsahuje úctu k člověku v úplnosti, s tělem i duší. Ba co více, Vtělení Ježíše Krista ukazuje, jak jsou oba tyto aspekty propojuje", dodává organizátor lurdských poutí pro nemocné.

(job)

19. června 2020, 18:44