Hledejte

Ilustrační foto: Věřící sledují přenos z Domu sv. Marty Ilustrační foto: Věřící sledují přenos z Domu sv. Marty 

Čínské úřady uznaly biskupa jmenovaného Svatým stolcem

Téměř devadesátiletý tajný biskup diecéze Fu-čou, mons. Petr Lin Ťia Šan, byl včera uznán státními úřady, informují agentura Asia News a list italských biskupů Avvenire. Jedná se o další důležitý krok v postupném sbližování “oficiálních” a “podzemních” katolíků v Číně.

Zpečetila jej liturgie, kterou staronový biskup sloužil v kostele původně zasvěceném sv. Dominikovi a jíž se účastnil rovněž siamenský biskup. Zpráva přichází po několikaměsíčním ochromení činnosti čínské katolické církve z důvodu pandemie – tamní kostely se opětovně otevřely věřícím teprve počátkem června. Navzdory tomu, jak je patrné, dialog započatý dohodou Svatého stolce s čínskou vládou z 22. září 2018, se nepřerušil.

Dnes šestaosmdesátiletý biskup Lin dlouhodobě a trpělivě usiloval o smíření „vlastenecké“ a „tajné“ církve, přičemž se střetával s velkým odporem a řadou obtíží. Čelil snahám o jednostranné vyřešení situace, buď jmenováním biskupa z Říma anebo vnucením pekingského kandidáta, které by ještě více rozštěpilo církevní společenství. Vícekrát odmítl oficiální uznání, aby tak zabránil konfliktům a dopřál kněžím i věřícím čas k pochopení a přijetí této změny. Nevstoupil do Vlasteneckého sdružení a naléhal, aby k tomu nebyli nuceni ani kněží a věřící, hájil svobodný názor těch, kdo nesouhlasí s jeho státním uznáním. Zároveň veřejně požádal o možnost výkonu biskupského úřadu se všemi pravomocemi, které k tomu náleží, o svobodnou věroučnou formaci věřících a o vhodné prostory k takové pastorační činnosti. To vše v městě, které není pro Čínu nijak nedůležité. Fu-čou bylo založeno už v třetím století, Marco Polo je popisuje jako velké obchodní středisko v kontaktu s Indií, dnes je to více než sedmimilionová metropole a hlavní město provincie Fu-ťien. Fu-čouská diecéze, ustavená roku 1946, čítá 250 tisíc katolíků.

Po podpisu zmíněné vatikánko-čínské dohody vysvětlili papežovi spolupracovníci, že jejím cílem je především „dobro církve a budoucnost evangelia“ v Číně. Úmluva dosud vydala první ovoce při dvou loňských biskupských svěceních a nyní ji potvrdilo rovněž úřední uznání biskupa Lina. Otázka tajných biskupů není součástí dohody, která se týká jmenování nových biskupů, avšak doufalo se, že navodí příznivou atmosféru rovněž k řešení tohoto problému, který Svatý stolec považuje za přednostně důležitý. Zásadní roli zde ovšem hraje podpora ze strany věřících, jak tomu bylo u biskupa Fu-čou a do budoucna snad i dalších pastýřů.

(jag)

10. června 2020, 12:24