Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Benediktinky vytvářejí databázi gregoriánského chorálu

Francouzské benediktinky vytvářejí kompletní databázi gregoriánského chorálu. Projekt spuštěný symbolicky na Svatodušní svátky obsahuje již nyní 9 tisíc hodin nahrávek. Jejich příprava trvala tři roky. Zvukové záznamy jsou doplněny také o synchronizovaný notový zápis, originální text a jeho překlad do moderních jazyků.

Inspirátorem projektu je americký muzikolog a vydavatel John Anderson, který přesvědčil ke spolupráci benediktinky z provensálského opatství v Jouques. Nainstaloval v jejich kapli osm mikrofonů a nahrávací aparaturu. Po tři roky nahrávaly mnišky každý den všechny své modlitby. Skupina muzikologů a medievalistů je pak synchronizovala s notami, textem a překlady.

Záměrem autorů projektu je zpřístupnění gregoriánském chorálu co nejširšímu publiku, protože - jak připomíná Anderson - chorál je základem veškeré západní muziky. Jak dodal, sám po několik dní doprovázel sestry při nahrávání. “Je to neuvěřitelně krásné. Tráví v kostele polovinu dne, modlí se a zpívají. Činí tak každý den, po celý svůj život, který se tak mění v jedinou dlouhou píseň. Modlitba a zpěv vyplňuje jejich čas, ale také ho utváří,” říká americký muzikolog. 

Název projektu Neumz je odvozen od slova “neumy”, označujícího původní notový zápis gregoriánského chorálu. Zvuková databáze je dostupná v pilotní formě na internetu (www.neumz.com/index.html). V současnosti se pracuje na přípravě mobilní aplikace. Částečný přístup k materiálům bude bezplatný, úplný za poplatek. Příjmy budou určeny na podporu filiálního kláštera benediktinek v Africe.

(job)

2. června 2020, 15:59