Hledejte

Vatican News
Kardinál Joachim Ouédraogo, Burkina Faso Kardinál Joachim Ouédraogo, Burkina Faso 

Afričtí biskupové apelují na prominutí dluhů

V souvislosti s koronavirovou krizí, která podlomila existenční zázemí v mnoha afrických zemích, apelují afričtí biskupové sdružení ve své kontinentální organizaci (SECAM) na prominutí dluhů, jako na jedinou možnou cestu.

Mnoho afrických zemí investuje většinu svých příjmů na splátky dluhů, které mají u různých mezinárodních subjektů. Promítá se to zpětně do jejich národního rozpočtu a schopnosti rozvíjet základní veřejné služby jako je zdravotnictví a vzdělání. Kardinál Philippe Ouédraogo (arcibiskup Ouagadougou, Burkina Faso), který stojí v čele Sdružení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM), proto vybídl v souvislosti s probíhající pandemií k rozsáhlému zrušení dluhu. 

Kardinál Ouédraogo se obrací na představitele “bilaterálních a multilaterálních humanitárních agentur” a vybízí je, aby “přezkoumali případ Afriky, která se nyní potýká s nedostatkem zdrojů pro boj proti pandemii a nedostatkem podpory pro ty, kdo nepracují ve státním sektoru, a byli nuceni kvůli lockdown přerušit své aktivity.” Afričtí biskupové konstatují, že některá opatření sice byla přijata, nicméně - jak dodávají - chtěli by “pokročit dále a vybídnout k rozsáhlému zrušení dluhů afrických zemí, které by pomohlo k oživení jejich ekonomik.” Kromě toho žádají rovněž o podporu afrických zemí určenou na zvýšení kvality jejich zdravotního systému. 

S ohlášením pandemie nařídila většina afrických vlád lockdown, zavedla opatření sociálního distancování, zavřela hranice, omezila cestování, zrušila školní výuku a zakázala shromažďování. Výskyt onemocnění covid-19 je nicméně v Africe relativně nízký. Podle nedávného posudku Caritas Internationalis, jsou však dopady pandemie na africkém kontinentu horší než jinde. Beztak neutěšená ekonomická situace chudých zemí se ještě zhoršila. Podle církevního asistenta Caritas Internationalis, mons. Pierra Cibamba, jsou do jisté míry na vině předchozí katastrofy, jako povodně, sucho, invaze kobylek, špatná úroda a právě zadluženost. 

Příchod pandemie nikdo neviděl, její tragické důsledky však jsou zjevené. “S ohledem na její devastující dopady, můžeme bezpochyby říci, že následky pandemie jsou tragické - pokračuje kardinál Ouédraogo. Na ekonomické úrovni došlo k evidentnímu propadu kvůli uzavření podniků, zejména v klíčových produktivních sektorech, v turistice, letecké dopravě a hotelovém průmyslu. V mnoha zemích lze očekávat sociální nepokoje a zejména v Africe, která je již nyní zatížena a kde se nadále zhoršuje nezaměstnanost, bude docházet k dalšímu ožebračování populace,” řekl předseda Sdružení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru. 

(job)

2. června 2020, 16:26