Hledejte

Vatican News
Sv. Angelus Sv. Angelus 

Karmelitáni si připomínají osmisté výročí mučednictví sv. Angela

Karmelitánský řád zahájil 5. května jubilejní rok, který připomíná osmisté výročí mučednické smrti sv. Angela, zvaného Jeruzalémský, ale též Sicilský. Byl totiž jedním z prvních bratrů, kteří se z hory Karmel vypravili na jihoitalský ostrov.

“Mou první myšlenkou je prosit sv. Angela za ochranu našeho světa, který se snaží soužít s koronavirem”, píše v poselství k jubilejnímu roku generální převor karmelitánského řádu, o. Míceál O´Neill. “Dnes v tomto světci můžeme nalézt vzor a druha, zejména tehdy, když nás utiskují různé formy zla, jako kriminalita, obchod s lidmi, zneužívání našeho společného domova”. Sv. Angelus byl mučedníkem, pokračuje o. O´Neill, stejně jako jsou “dnešními mučedníky lidé, kteří v nemocnicích léčí pacienty s koronavirem, ačkoli vědí, že tím ohrožují vlastní život”.

U sv. Angela, pokračuje poselství, “spatřujeme míru skutečného úsilí v kauze, která nepočítá s vlastním prospěchem, nýbrž s dobrem bližního, a která hájí pravdu”. Tento světec se může stát vzorem pro dnešní mladé lidi, kteří hledají životní cíl a prostředí vhodné pro svůj růst. “Prosím Boha”, uzavírá generální převor, aby se toto “jubileum stalo znamením Boží lásky k jeho lidu a aby karmelitánské svatyně poskytovaly místním věřícím, migrantům a poutníkům prostor k setkávání, osvěžení a osvícení evangeliem”. Bližší informace o jubileu poskytují zvláštní webové stránky.

Sv. Angelus se narodil v Jeruzalémě roku 1185. Po smrti svých rodičů spolu se svým bratrem a dvojčetem Janem vstoupil do kláštera na hoře Karmel. V pětadvaceti letech přijal kněžské svěcení a roku 1218 byl vyslán na misi do Říma, aby od papeže Honoria III. získal potvrzení karmelitánské řehole. Poté se budoucí světec odebral na Sicílii, aby kázal proti katarům. V Licatě poblíž Agrigenta jej při kázání v kostele napadl místní šlechtic a zatvrzelý katar, Berengarius, který jej smrtelně zranil pěti ranami mečem. Angelus zemřel krátce poté, psal se 5. květen 1220. Byl pohřben v kostele, kde podstoupil mučednictví. Karmelitánský řád jej uctívá jako světce od poloviny 16. století, jeho kult schválil papež Pius II. Roku 1662 byly světcovy ostatky přeneseny do nového kostela, vystavěného na místě původního chrámu, poté, co na světcovu přímluvu bylo město Licata uchráněno moru.

(jag)

9. května 2020, 17:04