Hledejte

Vatican News
Papež František v Radě Evropy (2014) Papež František v Radě Evropy (2014) 

Jezuitští představení požadují po Evropské unii „etickou a sociální solidaritu"

Konference jezuitských provinciálů Evropy zaslala v pátek 8. května poselství evropským institucím, v němž požaduje podporu “skutečně etické a sociální solidarity”, vzhledem k opakovaným epidemiím koronaviru na našem světadíle. Apel jezuitských představených, sepsaný u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové války a 70 let od podpisu Schumanovy deklarace, vyzývá Evropskou unii k neúnavné práci, překonávající “existenciální ohrožení, představované současnou absencí ochoty k mezinárodní solidaritě”.

Pandemie koronaviru posílila vědomí vzájemné hluboké propojenosti evropských národů, zdůrazňují jezuité v prohlášení a podotýkají: Ve chvíli, kdy kostely zejí prázdnotou, lidé paradoxně odkrývají křesťanské poselství, vybízející k solidaritě. Toto rostoucí vědomí, zavazující ke službě obecnému dobru, by mělo posloužit jako pohon ke změnám. Jezuitští provinciálové proto naléhají na přehodnocení nynějšího modelu globalizace. “Nemůžeme žít navždy zdrávi v nemocném světě”, citují papeže Františka a jeho učení o integrální ekologii. Současně vyjadřují rozpaky nad počáteční neochotou Evropské unie poskytnout pomoc jižně situovaným státům světadílu, které zápasí s koronavirem.

“Naštěstí pak Unie opětovně našla cestu solidarity – alespoň prozatím”, komentují. V střednědobé perspektivě bude zapotřebí řešit hospodářský a sociální dopad pandemie, což bude nevyhnutelně obnášet určité přerozdělení bohatství z majetnějších na méně majetné země, píší dále evropští jezuité a upozorňují na situaci uprchlíků a žadatelů o azyl: “Výzva k solidaritě naléhavě platí rovněž pro ně, zejména pro ty, kteří jsou rozmístěni po táborech v rámci celé Evropské unie”.

“Evropská unie dnes stojí před epochální výzvou, na níž závisí nejenom její budoucnost, ale i budoucnost celého světa”, opakují jezuitští provinciálové spolu se svým spolubratrem, papežem Františkem. Hlavním úkolem je tudíž pěstovat evropskou solidaritu, která je předobrazem globální solidarity, a to zejména ke vztahu k jihu světa, pro který jezuité požadují “oddlužení nejchudších zemí, výraznější humanitární pomoc a spolupráci, přesměrování vojenských výdajů na zdravotní a sociální služby”. V závěru poselství Evropské unii vyjadřují provinciální představení naději, že nynější krize se stane duchovní příležitostí ke konverzi, vyvolávající radikální změnu k lepšímu.

Konference jezuitských provinciálů Evropy a Blízkého východu zastupuje zhruba 4000 řeholníků a různé instituce Tovaryšstva Ježíšova. Skládá se z dvaceti provincií, které zahrnují země evropského světadílu a Blízkého východu, včetně České republiky, za niž výzvu podepsal P. Petr Přádka, SJ.

(jag)

9. května 2020, 16:56