Hledejte

Vatican News
Enzo Bianchi Enzo Bianchi 

Enzo Bianchi opustí komunitu Bose

Ekumenická komunita Bose ohlásila výsledky apoštolské vizitace, která stanovila, že její zakladatel Enzo Bianchi a další tři členové se mají odstěhovat na jiné místo. Rozhodnutí Svatého stolce bylo motivováno způsobem, jakým bývalý převor Bianchi v komunitě uplatňuje svou moc. Knihy Enza Bianchiho vyšly rovněž v českém jazyce.

Dekret, podepsaný státním sekretářem, kard. Pietrem Parolinem, a schválený papežem Františkem byl vydán po “dlouhém a pečlivém rozlišování”, jež následovalo po apoštolské vizitaci. Informuje o něm prohlášení, zveřejněné na webu italské komunity. “Jak jsme již svého času oznámili, Svatý stolec byl z různých stran informován o závažném znepokojení, vyvolaném napjatou a problematickou situací v naší komunitě, která se týkala výkonu moci, vládní správy a bratrské atmosféry ve společenství”, čteme v tiskovém sdělení, které pokračuje: “Svatý otec se rozhodl poskytnout komunitě pomoc formou naslouchání několika důvěryhodných a moudrých osob”.

Apoštolskou vizitaci na přelomu kalendářního roku (6.12.2019 - 6.1.2020) vykonali benediktinský opat Guillermo León Arboleda Tamayo, o. Amedeo Cencini, poradce vatikánské kongregace pro řeholní život, a matka Anne-Emmanuelle Devéche, abatyše cisterciáckého kláštera Blauvac. Vizitátoři odevzdali Svatému stolci zprávu, zpracovanou na základě svobodných výpovědí členů komunity v Bose, na jejímž základě pak kard. Parolin vydal zmíněný dekret, datovaný 13. květnem. Jeho obsah komunitě sdělil jeden z vizitátorů, o. Amedeo Cencini, jehož mezitím Svatý stolec jmenoval papežským delegátem s plnou mocí ad nutum Sanctae Sedis, za doprovodu místního biskupa (Marca Arnolfa, diecéze Vercelli) a o. Josého Rodrigueze Carballa, sekretáře vatikánské kongregace, zodpovědné za řehole.

“Ačkoli vše proběhlo rezervovaně a v nejvyšší úctě k soukromí zainteresovaných, odmítnutí dekretu ze strany některých jeho adresátů vyvolalo v komunitě další zmatek a nepříjemnosti”, stojí dále v tiskovém sdělení komunity Bose. “Z toho důvodu bylo uznáno za vhodné upřesnit, že nařízení se týká těchto členů komunity: br. Enzo Bianchi, br. Goffredo Boselli, br. Lino Breda e s. Antonella Casiraghi, kteří mají mnišskou komunitu opustit a přestěhovat se na jiné místo, přičemž pozbývají všech úřadů, jež dosud zastávali.”

Komunita děkuje státnímu sekretáři, kard. Parolinovi, za jeho list, kterým “Svatý stolec vytyčil budoucí a nadějnou pouť tohoto společenství, naznačil hlavní linie obnovného procesu, který, jak komunita doufá, dodá nový elán mnišskému i ekumenickému životu. V tomto čase přípravy na Letnice”, uzavírá tiskové sdělení, “prosíme o nové vylití Ducha do každého srdce, aby srovnal, co je zkřivené, zahřál, co je studené, a pomohl všem, aby v nich nepřevádly osobní pocity, nýbrž Jeho vanutí”.

(jag)

27. května 2020, 12:34